So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Con phải biết điều nầy: trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời khó khăn,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Con hãy ghi nhớ điều nầy: Vào thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều khó khăn,

Bản Diễn Ý (BDY)

1Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2vì người ta sẽ vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng, ăn nói phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, không tôn trọng thần thánh,

Bản Phổ Thông (BPT)

2vì người ta chỉ lo cho mình, tham tiền, khoe khoang và tự phụ. Họ sẽ bêu xấu nhau, không vâng lời cha mẹ, bội bạc, không sống theo ý muốn Thượng Đế.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Vì người ta đều vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt,

Bản Dịch Mới (NVB)

3không tình nghĩa, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét điều lành,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Họ cũng chẳng yêu thương kẻ khác, không tha thứ, nói xấu và không tự chế. Họ độc ác, ghét điều phải,

Bản Diễn Ý (BDY)

3không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, trụy lạc, hung dữ, ghét điều lành,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

4phản phúc, liều lĩnh, tự phụ, thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,

Bản Phổ Thông (BPT)

4phản bạn và làm những điều ngu xuẩn mà không thèm suy nghĩ. Họ kiêu căng, yêu thú vui hơn là yêu mến Thượng Đế,

Bản Diễn Ý (BDY)

4phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn yêu mến Chúa,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế.

Bản Dịch Mới (NVB)

5giữ hình thức tin kính bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin. Con hãy xa lánh những người như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

5và hành động như thể họ hầu việc Thượng Đế nhưng lại chẳng có chút sức mạnh gì của Ngài. Hãy tránh xa những người như thế.

Bản Diễn Ý (BDY)

5giữ hình thức đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức. Con nên tránh xa họ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì trong vòng họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, lòng đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ dục vọng sai khiến;

Bản Dịch Mới (NVB)

6Trong bọn đó, có mấy kẻ lẻn vào nhà quyến rũ các phụ nữ nhẹ dạ, đầy ắp mặc cảm tội lỗi, bị đủ thứ đam mê lôi cuốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Một số vào nhà dụ dỗ những phụ nữ dại dột, đầy tội lỗi và bị các ham muốn xấu xa xúi giục.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Trong số ấy, có những kẻ lẻn vào nhà người khác để chinh phục các phụ nữ khờ dại, cưu mang tội lỗi, buông thả theo tình dục,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7những kẻ ấy cứ học mãi nhưng không bao giờ thông hiểu chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các bà này lúc nào cũng muốn học hỏi, nhưng chẳng bao giờ hiểu được chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Những phụ nữ ấy lúc nào cũng học điều mới lạ, vậy mà họ vẫn không thể hiểu tường tận chân lý.

Bản Diễn Ý (BDY)

7học mãi mà không bao giờ hiểu biết chân lý.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Trước kia Gian-nét và Giam-be chống đối Môi-se thể nào thì những người nầy cũng chống đối chân lý thể ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Giống như Gian-nét và Giam-rê đã chống đối Mô-sê thể nào, những kẻ có tâm trí bại hoại và đức tin giả dối đó cũng chống đối chân lý thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngày xưa, Gian-nết và Giam-bê chống đối Môi-se thể nào thì những người này cũng chống đối chân lý thể ấy. Họ có tâm trí hư hỏng, đức tin họ không chịu nổi thử thách.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Như xưa kia Gian-nét và Giăm-rê chống đối Mô-se ra sao thì họ cũng chống đối chân lý như thế. Tư tưởng họ bị hư hỏng, họ không còn đi theo đức tin nữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Như Gian-ne và Giam-bết chống nghịch Mai-sen ngày xưa, họ cứ chống đối chân lý — tâm trí họ hư hỏng, đức tin bị chìm đắm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được, vì cũng như trường hợp hai người kia, sự điên dại của họ sẽ được tỏ rõ cho mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng chúng sẽ không phá hoại thêm được nữa, vì cũng giống như hai người kia, sự điên dại của chúng đã quá rõ rệt đối với mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng họ không thể tiếp tục phá hoại được nữa; vì mọi người nhận thấy rõ ràng sự điên dại của họ, cũng như trường hợp hai người chống đối kia.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng họ sẽ thất bại trong mọi việc vì như Gian-nét và Giăm-rê, mọi người đều thấy họ quả là dại dột.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Nhưng họ không thể phá hoại được nữa, vì mưu gian bị bại lộ, cũng như hai người kia.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Riêng phần con, con đã biết rõ sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự chịu đựng, tình yêu, và sự kiên trì của ta;

Bản Dịch Mới (NVB)

10Riêng phần con, con đã theo sát ta, và con biết lời dạy dỗ, nếp sống, chí hướng của ta; con đã thấy đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự chịu đựng của ta;

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng con đã vâng theo lời ta dạy bảo, cách ta sống, mục đích, đức tin, kiên nhẫn và lòng yêu thương của ta. Con biết ta không khi nào chịu bỏ cuộc.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Riêng phần con, con đã theo sát lời dạy, nếp sống, chí hướng, đức tin, chịu đựng, yêu thương, kiên nhẫn,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, I-cô-ni và Lít-trơ. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11con đã biết những lần ta bị bách hại và những đau đớn đã xảy ra cho ta tại An-ti-ốt, I-cô-ni-um, và Lít-tra; ta đã chịu những trận bách hại khủng khiếp như thế nào, nhưng Chúa đã cứu ta ra khỏi tất cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

11con biết những cảnh bắt bớ và những nỗi khổ đau ta đã gặp, như những chuyện đã xảy ra cho ta tại thành An-ti-ốt, I-cô-ni, và Lít-tra. Ta đã chịu đựng những cảnh bắt bớ dường ấy, nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi tất cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Con vốn biết ta bị tổn hại và khổ sở ở các thành phố như Ăng-ti-tốt, Y-cô-ni và Lý-trà. Mặc dù ta chịu khổ nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi mọi cảnh khốn khó.

Bản Diễn Ý (BDY)

11và những cơn bức hại, khổ nhục của ta tại An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lý-trà. Ta đã chịu mọi hoạn nạn, nhưng Chúa đã giải thoát ta.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jêsus đều sẽ bị bắt bớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Thật vậy tất cả những ai muốn sống một đời tin kính đạo đức trong Ðức Chúa Jesus Christ sẽ bị bách hại.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Thật vậy, tất cả những ai muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa Cứu Thế Giê-su đều phải chịu bắt bớ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Những ai muốn sống theo ý Thượng Đế trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ gặp khốn khó do những kẻ không tin gây ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Thật vậy, mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Còn những kẻ gian ác và lừa đảo sẽ càng xấu xa hơn; chúng lừa gạt người ta, và bị người ta lừa gạt lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Còn những kẻ gian ác, bịp bợm sẽ ngày càng tệ hại hơn, lường gạt người ta rồi bị lường gạt lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Còn những người gian ác và lường gạt người khác sẽ đi xuống dốc. Họ tưởng gạt được người khác nhưng thật ra họ chỉ tự gạt mình thôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Còn những kẻ gian ác, giả mạo càng thêm xấu xa, lừa gạt người rồi bị người lừa gạt.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng về phần con, hãy tiếp tục giữ vững những gì con đã học và đã tin, vì con biết con đã học những điều đó với ai,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng con nên tiếp tục sống theo lời dạy dỗ mà con đã học. Con biết những lời dạy đó là thật vì con tin cậy nơi người dạy mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Con cứ tiếp tục thực hành những điều đã học tập và tin nhận vì con biết Ai đã dạy con.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15và từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm con khôn ngoan để hưởng ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vì từ khi còn nhỏ con đã biết Thánh Kinh có thể khiến con khôn ngoan để dẫn tới sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Từ tuổi ấu thơ, con biết Thánh kinh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Cả Thánh kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17để người thuộc về Ðức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.

Bản Dịch Mới (NVB)

17hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhờ Thánh Kinh, người hầu việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nhờ đó, người của Thượng Đế được thành thục, có khả năng làm mọi việc lành.