20

Jât Ntil Nau Vay

1Jêh ta nây Brah Ndu lah lĕ nau aơ, păng lah: 2"Gâp jêng Brah Ndu kôranh Brah khân may, jêng nơm ngluh lơi khân may tă bơh ngih bu nă tâm n'gor Êjipt.
3Lơi ta kơt brah êng ôh.
4Lơi ta trah rup ƀư jêng amoh Brah Ndu, lơi ta ƀư rup kơt mpa tâm trôk, tâm neh ntu, mâu lah tâm dak tâm dâng neh, 5Lơi ta yơk mbah mâu lah rhŏ ma rup nây, gâp tâm rmot ma mbu nâm tĭng brah êng, gâp ntŭp nau gâp tâm rmal ma khân păng tât sau, tât se, 6ƀiălah mbu nâm rŏng ma gâp jêh ri iăt nau gâp ntăm, gâp mra rŏng ma păng ƀaƀơ tât rbăn bông nuyh.
7Lơi ta ngơi pâl amoh săk Brah Ndu, kôranh Brah khân may, yorlah Brah Ndu tâm rmal mbu nâm dŏng amoh păng blă blơ.
8Kah gĭt nar pơh jêng nar rlu prăp ma Brah Ndu. 9Ăn khân may ƀư lĕ kan ma khân may tâm prau nar, 10ƀiălah nar pơh jêng nar rlu prăp ma Brah Ndu, kôranh Brah khân may.
  Tâm nar nây khân may mâu dơi pah kan ôh, khân may nđâp ma kon bu ur, bu klâu, dĭk bu ur, bu klâu, mâu lah ndrôk rpu khân may, jêh ri bu năch bu nĭng gŭ tâm ƀon khân may mâu dơi lĕ ƀư du ntil kan tâm nar pơh nây. Yorlah tâm prau nar Brah Ndu rhăk njêng trôk, neh ntu, dak mƀŭt, jêh ri lĕ rngôch mpa gŭ tâm khân păng, ƀiălah tâm nar pơh păng rlu. Yor ri Kôranh Brah ăn bu yơk nar pơh jêh ri prăp nar nây ma păng nơm.
11Yorlah tâm prau nar Brah Ndu rhăk njêng trôk neh ntu, dak rlai jêh ri lĕ rngôch mpa geh tâm khân păng, jêh ri păng rlu nar pơh. Yor ri Yêhôva mât ton ma nar pơh nây jêh ri prăp an nar pơh jêng nar kloh ueh.
12Yơk ma me mbơ̆, gay ma khân may dơi gŭ jŏ năm tâm bri Brah Ndu, Kôranh Brah khân may, hŏ ăn jêh ma khân may.
13Lơi ta nkhĭt bu.
14Lơi ta văng tĭr
15Lơi ta ntŭng
16Lơi ta ngơi nchơt ma phung chiau meng khân may,
17Lơi ta kơnh ngih vâl bu, jêh ri mâu lĕ dơi kơnh ma ur bu, dĭk bu, seh, ndrôk bu, mâu lah moh ntil êng êng ndơ khân păng." 18Tơ lah lĕ rngôch phung ƀon lan tăng nglaih jêh ri bâr nŭng, saơ lơơp jêh ri yôk luh nhhuk ŭnh, khân păng sâr săk jăn jêh ri trơn gŭ ngai, 19khân păng lah ma Y-Môis: "Ăn may nơm ngơi ma hên, jêh ri hên mra gŭ iăt; ƀiălah lơi ăn ôh Brah Ndu ngơi ma hên, klach lah hên mra khĭt." 20Y-Môis lah ma phung ƀon lan: "Lơi klach ôh yorlah Brah Ndu văch jêh ŭch rlong uănh khân may, gay ma khân may klach ma păng, pô nây mơ khân may mâu ƀư tih ôh." 21Phung ƀon lan lơ hô gŭ ngai, Y-Môis hăn dăch ndâr tŭk krăk, ntŭk Brah Ndu gŭ.

Nau Vay Di Ma Nơng Ƀư Brah

22Yêhôva lah ma Y-Môis: "Ăn may ngơi pô aơ ma phung Israel: 'Khân may nơm saơ gâp ngơi tă bơh trôk. 23Lơi ƀư ôh ma khân may nơm rup brah ma prăk mâu lah ma mah, gay ma tâm rnglăp gâp đah khân păng. 24Ăn khân may rdâk du rplay nơng neh ma gâp, jêh ri ƀư brah ta kalơ nây mpa nhhơr gŭch, mpa nhhơr ma nau đăp mpăn, biăp jêh ri ndrôk khân may. Ta ăp ntŭk bu ăn gâp kah gĭt amoh gâp, gâp mra văch ta khân may jêh ri ăn nau ueh uĭn ma khân may. 25Tơ lah khân may rdâk du rplay nơng ƀư brah, lŭ ma gâp lơi ƀư păng ma lŭ trah, (mon) ôh; yorlah tơ lah khân may dŏng ndơ prăp trah, khân may ƀư ƀơ̆ nơng nây. 26Lơi ta hao nơng gâp ma gung ôh, klach mpơl nau rih hôk khân may.