2

Nâu Răm Maak, Kuăng Ndrŏng, Kan Pah Jêng Roh Yot Da Dê

1Gâp lah êng âm nuih n'hâm gâp nơm: Kay! Rlong jêng om nau răm maak; ƀư maak hom may nơm. Ƀiălah ơ, nau nây jêng dơm dam tâm ban lĕ. 2Gâp ah ma nau gơm, Păng jêng nau rluk, ma nau maak, oh khlay ma nau gơm nây?
3Gâp ĭn tâm nuih n'hâm gâp sŏk ndrănh hêt gay ăn săk jăn răm maak, dôl au gâp mĭn ăt leo gâp ma nau blau mĭn êh ri plơ̆ tay ƀư nau rluk, kŏ tât âp dơi saơ moh nau jêng ueh lơn ăn a kon bunuyh dơi ƀư tâm dâng trôk u bông dôl khân păng gŭ rêh.
4Gâp ŏ ƀư nau kan toyh, gâp ndâk ngih vâl a nơm, hŏ tăm tâm n'gar play kriăk âu ma gâp nơm; 5hŏ njêng a gâp nơm n'gar play do jêh ri n'gar kao i, jêh ri tăm ăp ntil play do tâm ntŭk ây; 6gâp kuyh ntu dak prăp ŏ djrah âk ntil tơm si nây. 7Gâp rvăt ĭk bu ur, dĭk buklâu, geh âk phung dĭk eh kon tâm ngih vâl gâp. Gâp neh ndrôk hung jêh ri biăp phung rlau lơn ma lĕ rngôch hung rô̆ panăp gâp ta ƀon Yêrusalem. 8Tâm an lĕ gâp hŏ prăp nkrem ma gâp nơm răk miah jêh ri drăp khlay phung hađăch, dơ tâm n'gor. Gâp sâm rvê ăn a phung mprơ bu ur jêh ri buklâu, jêh ri sŏk k ur yông, tĭng nau phung buklâu ŭch.
9Pôri âp jêng ndrŏng ngăn jêh ri rlau lơn a lĕ rngôch phung rô̆ lor panăp gâp a ƀon Yêrusalem. Tâm ban lĕ nau blau mĭn âp ăt gŭ ndrel ma gâp.
10Moh ndơ măt âp kơnh,
 gâp mâu dun ôh du ntil nau ƀư maak tâm uih n'hâm gâp nơm,
 yorlah nuih n'hâm gâp maak ma lĕ rngôch an hŏt gâp hŏ pah.
11Gâp sek uănh ĕ rngôch kan ti gâp hŏ ƀư jêh, êh ri nau hot rgănh gâp ƀư nau nây, jêh ri aơ, lĕ rngôch nau dơm dam jêh i nau tĭng sial, mâu geh nau khlay ôh tâm dâng măt nar.
12Pôri gâp 'gĭl ŭch sek uănh nau blau mĭn, nau moih, au rluk, yorlah moh nau êng bunuyh thoi hađăch dơi ƀư?
 Kanŏng moh nau hađăch hŏ ƀư.
13Pôri gâp aơ nau blau mĭn jêng ueh lơn ma nau rluk nâm u nau ang jêng ueh lơn ma nau ngo.
14Ƀiălah lau mĭn geh măt păng ta muh măt păng ơm, ƀiălah nơm rluk chuat hăn tâm au ngo klĕng. Ƀiălah gâp saơ jêh u nau nglĕ dŭt tât ma lĕ rngôch khân ăng.
15Pônây âp lah ma gâp nơm, moh nau mra tât ma nuyh luk, mra tât ma gâp tâm ban lĕ. Pôri oh khlay gâp jêng blau mĭn hâu ngăn? êh ri gâp lah ma gâp nơm, Nau nây tâm an lĕ jêng dơm dam. 16Yorlah u mâu kah gĭt ôh ma bunuyh blau mĭn tât 'ho ro, ăt tâm ban lĕ mâu kah gĭt h ma bunuyh rluk; yorlah tâm nar kăndơ̆ ra tât bu mra chuêl lĕ rngôch. Di ngăn, unuyh blau mĭn ăt khĭt nâm bu bunuyh rluk lĕ!
17Pôri, gâp âm rmot đah nau rêh, yorlah lĕ rngôch an pah tâm dâng măt nar jêng hŏt rgănh n gâp; yorlah lĕ rngôch jêng dơm am, tĭng rlong sial nkhôm. 18Gâp âm rmot ma lĕ nau hŏt gâp ƀư jêh âm dâng măt nar, yorlah gâp mra lơi dơ nây ma nơm mra thoi gâp pakơi taơ; 19jêh ri mbu ĭt, gĭt lah păng jêng du huê blau mĭn âu lah rluk? Nđâp tơlơh mâm jêng, ăng mra dơi chiă uănh lĕ rngôch an gâp hŏ sŏk tă bơh nau hŏt rgănh êh ri nau blau mĭn ƀư tâm dâng măt ar. Nau nây tâm ban lĕ jêng dơm dam.
20Pôri gâp dja nuih ngăn tâm lĕ nau hŏt rgănh an gâp pah jêh tâm dâng măt nar, 21yorlah eh tơ̆ du huê bunuyh ƀư hŏt jêh ăng nơm ma nau blau mĭn, gĭt mĭn âk êh ri tât jêng njêh, chalơi lĕ ngôch ndơ păng ma nơm mâu mâp hŏt ăng-ah ôh ma ndơ nây. Nau nây tâm an lĕ jêng dơm dam jêh ri jêng du nau hĭk ngăn. 22Pônây, oh nau khlay ma bunuyh pah kan hŏt rgănh, jêng ŏt gar ƀư kan tâm dâng măt nar? 23Yorlah lĕ rngôch ar păng gŭ rêh bêng ma nau jêr, jêh i kan păng jêng nau sôt nuih bu; nđâp ri dôl măng nau mĭn păng mâu rlu ôh. au nây tâm ban lĕ jêng dơm dam.
24Mâu geh ôh au ueh mĭn lơn ăn ma du huê bunuyh rlau ma dơ ma ndơ sông sa, jêh ri nhêt, gay ăn uêng păng dơn nau ueh maak ma kan păng. Gâp aơ nau nây luh tă bơh ti Brah du 25yorlah bu dơi sông sa mâu lah dơi geh nau maak lơn a gâp? 26Yorlah rah Ndu ăn nau lau mĭn, nau gĭt rbăng, jêh ri nau hâk ăm ma bunuyh ƀư maak ma păng; ƀiălah ăng ăn ma nuyh tih kan prăp nkrem kanŏng ch ăn ma nơm ƀư maak ma Brah du. Nau nây tâm ban lĕ jêng ơm dam jêh ri tĭng rlong sial khôm.