16

Klei Y-Đawit wah Lač hŏng Klei Knang kơ Yêhôwa

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Aê Diê kâo, mgang kâo bĕ, kyuadah kâo kđap hlăm ih.
  2Kâo lač kơ Yêhôwa, Ih jing Khua Yang kâo;
   kâo amâo mâo klei jăk ôh mơ̆ng pô mkăn.
  3Phung doh jăk hlăm lăn ala jing phung arăng mpŭ,
   hlăm diñu kâo mâo jih klei mơak.
  4Phung ruah tui hlue yang mkăn srăng bi lar klei ênguôt;
   kâo amâo srăng myơr êrah ôh kơ diñu,
   kâo amâo srăng blŭ anăn diñu ôh hŏng ƀăng kƀông kâo.

  5Yêhôwa jing ngăn dưn kâo ruah leh, leh anăn atŏ kâo mnăm;
   ih yơh kiă kriê klei hdĭp kâo.
  6Knông lăn pioh kơ kâo jing siam snăk,
   sĭt nik kâo mâo ngăn dưn jăk.

  7Kâo bi mni kơ Yêhôwa, pô kčĕ kơ kâo;
   Wăt êjai mmăt mlam ai tiê kâo mtô kơ kâo.
  8 Kâo pioh Yêhôwa ti anăp kâo nanao;
   kyuadah ñu dôk tĭng hnuă kâo,
   kâo amâo srăng mgei ôh.
  9Kyuanăn yơh ai tiê kâo mơak, ai mĭn kâo hơ̆k kdơ̆k;
   asei mlei kâo srăng dôk hơĭt hŏng klei êđăp ênang.
  10 Kyuadah ih amâo srăng lui ôh mngăt kâo hlăm Ƀuôn Phung Djiê,
   kăn brei rei Pô Doh Jăk ih tuôm ƀuh klei brŭ rai.
  11Ih brei kâo thâo bĭt leh êlan klei hdĭp;
   ti anăp ih mâo klei hơ̆k mơak êbeh dlai;
   ti kngan hnuă ih mâo klei jăk mơak nanao hlŏng lar.