13

Klei Wah Lač Akâo kơ Yêhôwa Đru

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, dŭm boh sui? Ih srăng wơr bĭt kâo nanao mơ̆?
   Dŭm boh sui ih srăng mdăp ƀô̆ mta ih kơ kâo?
  2Dŭm boh sui kâo srăng dôk ksiêm êmuh hlăm mngăt kâo,
   leh anăn mâo klei ênguôt hlăm ai tiê kâo grăp hruê?
   Dŭm boh sui arăng srăng mđĭ pô roh kâo dlông hĭn kơ kâo?

  3Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo, mĭn bĕ leh anăn lŏ wĭt lač kơ kâo;
   bi mngač ală kâo huĭdah kâo pĭt djiê;
  4huĭdah pô roh kâo srăng lač, “Kâo dưi leh hŏng ñu”;
   leh anăn huĭdah phung bi kdơ̆ng hŏng kâo srăng hơ̆k kyua kâo mgei.

  5Ƀiădah kâo knang kơ klei jăk ih;
   ai tiê kâo srăng hơ̆k mơak hlăm klei ih bi mtlaih.
  6Kâo srăng mmuñ kơ Yêhôwa,
   kyuadah ñu ngă leh lu klei jăk kơ kâo.