138

Klei Mmuñ Bi Mni

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo bi mni kơ ih hŏng jih ai tiê;
   kâo mmuñ bi mni kơ ih ti anăp phung yang.
  2Kâo buôn kkuh phă sang yang doh jăk ih,
   leh anăn bi mni kơ anăn ih,
  kyua klei khăp leh anăn klei sĭt suôr ih,
   kyuadah ih bi mđĭ leh Anăn ih leh anăn klei ih blŭ
   ti dlông hĭn jih jang mnơ̆ng.
  3Hruê kâo iêu wah lač kơ ih, ih lŏ wĭt lač leh kơ kâo;
   ih brei kâo mâo klei jhŏng leh anăn bi ktang kâo.

  4Jih jang phung mtao ti lăn ala srăng bi mni kơ ih, Ơ Yêhôwa,
   tơdah diñu hmư̆ klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei ih.
  5Diñu srăng mmuñ kơ êlan Yêhôwa,
   kyuadah klei guh kơang Yêhôwa jing prŏng.
  6Wăt tơdah Yêhôwa jing pô ti dlông, ăt ñu mpŭ kơ phung luă gŭ;
   leh anăn ñu thâo kral phung mgao mơ̆ng kbưi.

  7Wăt tơdah kâo êbat ti krah klei rŭng răng,
   ih mgang klei hdĭp kâo;
  ih yơr kngan ih bi kdơ̆ng hŏng klei phung roh kâo ngêñ,
   leh anăn kngan hnuă ih bi mtlaih kâo.
  8Yêhôwa srăng bi sĭt jih klei ñu čuăn kơ kâo;
   Ơ Yêhôwa, klei khăp ih dôk nanao hlŏng lar.
   Đăm lui hĕ ôh bruă kngan ih pô ngă leh.