130

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Mơ̆ng anôk êlam kâo ur krao kơ ih,
   Ơ Yêhôwa.
  2Ơ Khua Yang, hmư̆ bĕ asăp kâo;
   mđing knga ih kơ asăp kâo kwưh.
  3Ơ Yêhôwa, tơdah ih hdơr pioh klei wê,
   Ơ Khua Yang, hlei pô dưi tlaih?
  4Ƀiădah ih thâo pap brei,
   kyuanăn arăng huĭ mpŭ kơ ih.

  5Kâo čang guôn kơ Yêhôwa, mngăt kâo čang guôn yơh;
   leh anăn kâo čang hmăng hlăm klei ñu blŭ.
  6Mngăt kâo čang guôn kơ Yêhôwa
   lu hĭn kơ phung gak guôn tơl aguah;
   sĭt nik lu hĭn kơ phung gak guôn tơl aguah.
  7Ơ Phung Israel, čang hmăng bĕ kơ Yêhôwa;
   kyuadah Yêhôwa bŏ hŏng klei jăk,
   leh anăn mâo klei myang êbeh dlai dưi bi tui.
  8 Ñu yơh srăng bi tui phung Israel mơ̆ng jih klei wê digơ̆.