121

Yêhôwa Pô Mgang Phung Israel

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Kâo srăng kngưr ală phă čư̆;
   mơ̆ng klei đru kâo srăng kbiă hriê?
  2Klei đru kâo kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa,
   pô hrih adiê leh anăn lăn ala.
  3Ñu amâo srăng brei ôh jơ̆ng ih ksak;
   pô kiă kriê ih amâo srăng pĭt ôh.
  4Nĕ anei, pô kiă kriê phung Israel
   amâo srăng đih ôh, kăn pĭt rei.

  5Yêhôwa jing pô kiă kriê ih;
   Yêhôwa jing êyui tĭng hnuă ih.
  6Yang hruê amâo srăng hơr ih ôh êjai hruê,
   mlan kăn ngă jhat kơ ih rei êjai mlam.
  7Yêhôwa srăng kiă kriê ih mơ̆ng jih jang klei jhat;
   ñu srăng kiă kriê klei hdĭp ih.
  8Yêhôwa srăng kiă kriê klei ih kbiă leh anăn klei ih wĭt,
   mơ̆ng ară anei hlŏng lar.