20

Y-Abraham Jêh Ri Y-Abimêlek

1Y-Abraham dâk tă bơh nây hăn ta n'gor Nêgep. Mpeh Rđŭng păng gŭ vah vang ƀon Kadês jêh ri n'gor Sur, jêh ri păng gŭ ƀât lât ta n'gor Gêrar. 2Bi ur păng H'Sara, Braham lah: "Păng jêng oh bu ur gâp." Y-Abimêlek hđăch ƀon Gêrar njuăl bu nhŭp H'Sara. 3Ƀiălah dôl măng Brah Ndu tâm mpơl ma Y-Abimêlek tâm nau mbơi, jêh ri lah ma păng: "Aơ may mra khĭt yor bu ur may nhŭp jêh, yorlah păng jêng ur bu." 4Y-Abimêlek ê mâp hăn dăch păng ôh, Păng lah: "Ơ Kôranh Brah may mra ƀư rai lĕ mpôl băl sŏng srăng?" 5Mâu di hĕ păng nơm lah ma gâp: "Păng jêng oh bu ur gâp?" Jêh ri păng nơm lah: "Păng jêng nâu gâp. Gâp ƀư jêh nau aơ đah nuih n'hâm sŏng jêh ri ti mâu geh tih ôh." 6Brah Ndu lah ma păng tâm nau mbơi: "Nanê̆ gâp gĭt ma nuih n'hâm may sŏng may ƀư jêh nau aơ. Gâp lĕ n'gang, mâu ăn may ƀư tih đah gâp ôh; pô ri gâp mâu ăn may pah păng ôh. 7Pô ri, aƀaơ mplơ̆ hom ma bu klâu nây ur păng, yorlah păng jêng du huê Kôranh nơm mbơh lor. Păng mra mbơh sơm ma may, jêh ri may mra gŭ rêh. Ƀiălah tơ lah may mâu mplơ̆ lơi păng, ăn may gĭt, may mra khĭt ngăn, nđâp ma lĕ rngôch bunuyh tâm ngih may.
8Y-Abimêlek, dâk ơm ôi. Păng kuăl lĕ rngôch phung n'hat na păng jêh ri nkoch lĕ nau nây. Phung n'hat na păng klach hâu ngăn. 9Y-Abimêlek kuăl Y-Abraham jêh ri lah: "Moh nau may ƀư jêh ma hên? Moh nau tih gâp ƀư jêh đah may kŏ may ƀư tât jêh nau tih toyh ma gâp jêh ri ma ƀon bri hđăch gâp? May ƀư jêh ma gâp nâm bu nau bu mâu vay ƀư ôh." 10Y-Abimêlek lah ma Y-Abraham: "Moh nau may mĭn kŏ may ƀư pô nây lĕ?" 11Y-Abraham lah: "Yor gâp mĭn tâm n'gor aơ mâu mâp geh nau klach ma Brah Ndu ôh, jêh ri bu mra nkhĭt gâp yor ma ur gâp. 12Ƀiălah nanê̆ păng jêng oh bu ur gâp, kon bu ur mbơ̆ gâp; ƀiălah păng mâu jêng kon bu ur me gâp jêh ri păng jêng ur gâp jêh. 13Tơ lah Brah Ndu ăn gâp nsong ngai bơh ngih mbơ̆ gâp, gâp lah ma păng: "Aơ nau ueh may mra ăn ma gâp tâm ăp ntŭk he hăn, ăn may lah, păng jêng nâu gâp, "14 Y-Abimêlek sŏk âk biăp, ndrôk, phung n'hat na bu klâu jêh ri phung n'hat na bu ur, jêh ri ăn ma Y-Abraham, jêh ri mplơ̆ lơi ur păng H'Sara. 15Y-Abimêlek lah: "Aơ, n'gor gâp gŭ ta năp may; gŭ hom ta ntŭk may ŭch." 16Păng lah ma H'Sara: "Aơ, gâp ăn jêh ma nâu ay du glo prăk, prăk nây mra jêng ndơ nanê̆ ma ay jêng sŏng ta năp lĕ rngôch bunuyh bu mra kơp ay jêng sŏng." 17Y-Abraham mbơh sơm ma Brah Ndu, jêh ri Brah Ndu ƀư bah Y-Abimêlek, ur păng jêh ri phung n'hat na bu ur păng jêh ri khân păng deh kon. 18Yorlah Yêhôva ăn jêh lĕ ngih Y-Abimêlek jêng dŭt bă yor H'Sara ur Y-Abraham.