12

Yiang Sursĩ Arô Apram

1Yiang Sursĩ ớn Apram neq: “Cóq mới loŏh tễ cruang mới, tễ sễm ai mới, cớp tễ dống sũ mpoaq mới, chơ pỡq ỡt cruang cứq sadoi yỗn mới. 2Cứq táq yỗn rứh sa‑ữi lứq ễn, chơ cỡt cruang toâr lứq. Cứq ễ yỗn mới bữn ŏ́c bốn sa‑ữi cớp yỗn ramứh ranoâng mới cỡt parchia yỗn nheq tữh cũai dáng cớp yám noap mới. Cớp cứq yỗn mới cỡt nỡm ŏ́c bốn yỗn máh cũai canŏ́h.
3“Cứq ễ satốh ŏ́c bốn yỗn máh cũai ca pai ŏ́c bốn yỗn mới. Ma cứq pupap cũai aléq ca pupap mới. Cứq ễ yỗn ŏ́c bốn pỡ dũ thữ cũai tâng cốc cutễq nâi, la cỗ tễ mới.”
4Chơ Apram loŏh tễ ntốq Haran, táq puai parnai Yiang Sursĩ ớn án táq. Cớp Lot pỡq nứng án. Bo ki, Apram khoiq bữn tapul chít la sỡng cumo chơ. 5Apram dững Sarai, lacuoi án, cớp Lot, ramon án, pỡq chu cruang Cana-an. Án dững nheq máh crơng crớu alới, dếh máh cũai sũl ca alới bữn tâng ntốq Haran hỡ. Ngkíq nheq tữh alới toâq pỡ cruang Cana-an ễn.
6Ỡt tâng cruang Cana-an, Apram toâq pỡ ntốq ramứh Se-kem. Tâng Se-kem bữn aluang toâr lứq, noau dŏq Mô-rê. Bo ki, tỗp Cana-an noâng ỡt tâng cruang ki. 7Yiang Sursĩ toâq pỡ Apram, atỡng án neq: “Nheq tữh cruang cutễq nâi cứq yỗn tŏ́ng toiq mới ndỡm.”
 Tâng ntốq nâi, Apram táq muoi lám prông dŏq sang Yiang Sursĩ, khễ sanhữ Yiang Sursĩ toâq pỡ án bân ntốq nâi.
8Tễ ntốq nâi Apram pỡq chu máh dũal cớp cóh coah angia mandang loŏh, choâng cớp vil Bet-el. Án ayứng dống aroâiq bân mpứng dĩ bar vil, ramứh Bet-el cớp A-ai. Vil Bet-el ỡt coah angia mandang pât. Ma vil A-ai ki ỡt coah angia mandang loŏh. Ỡt ntốq ki Apram táq muoi lám ễn prông dŏq sang yỗn Yiang Sursĩ. 9Vớt ki Apram pỡq sĩa, án sễng pỡ cruang angia coah pưn.

Apram Pỡq Chu Cruang Ê-yip-tô

10Toâq tangái tâng cruang Cana-an ŏ́q crơng sana, Apram pỡq angia coah pưn chu cruang Ê-yip-tô. Án ỡt dỡ ngki, yuaq cruang án ŏ́q crơng sana. 11Tữ án toâq pỡ raloan cruang Ê-yip-tô, án atỡng Sarai, lacuoi án neq: “Nâi! Cứq dáng chơ mới la mansễm thán riang o. 12Toâq máh cũai samiang Ê-yip-tô hữm mới, ki alới chanchớm mới la lacuoi cứq. Chơ alới cachĩt cứq, ma alới dŏq manoaq mới sâng noâng tamoong. 13Cứq sễq mới táq nan pai mới la a‑ễm cumũr cứq. Ngkíq máh cũai Ê-yip-tô yám noap cứq, cớp cứq tỡ bữn cuchĩt cỗ tian mới.”
14Tữ Apram toâq pỡ cruang Ê-yip-tô, máh cũai samiang tâng cruang ki hữm Sarai la‑ĩat tháng. 15Toâq ayững atĩ puo tâng cruang ki hữm Sarai, alới críh khễn mansễm ki choâng moat puo. Chơ alới dững mansễm ki toâq pỡ dống puo. 16Puo táq o lứq chóq Apram, cỗ tễ Sarai. Án yỗn Apram sa‑ữi náq cũai samiang cớp mansễm táq ranáq yỗn Apram. Cớp án yỗn Apram bữn sa‑ữi charán dống, dếh cữu, ntroŏq, aséh dễn tangcáh cớp sang‑ỗng, cớp lac‑da hỡ.
17Ma Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt sa‑ữi túh coat toâq pỡ puo cớp nheq tữh dống sũ án, cỗ tian án ễ bữn Sarai lacuoi Apram. 18Chơ puo arô cớp blớh Apram neq: “Mới khoiq táq ntrớu chóq cứq? Nŏ́q mới tỡ bữn atỡng raloaih mansễm nâi la lacuoi mới? 19Cỗ mới táq ngkíq, cứq ĩt án dŏq táq lacuoi. Nâi lacuoi mới! Dững achu loah án. Chơ anhia loŏh toâp tễ cruang nâi!”
20Chơ puo ớn ranễng án asuoi Apram cớp lacuoi Apram dếh nheq crơng Apram loŏh chíq tễ cruang ki.