12

Áp-ram được ơn Chúa chọn

1Chúa Hằng Hữu bảo Áp-ram: "Hãy lìa quê cha đất tổ, bỏ họ hàng thân thuộc, đi đến xứ Ta sẽ chỉ định. 2Ta sẽ cho con trở thành tổ phụ một dân tộc lớn. Ta sẽ ban phúc, làm rạng danh con, và con sẽ đem hạnh phúc cho nhiều người. 3Ta sẽ giáng phúc trên người cầu phúc cho con, nguyền rủa người nào nguyền rủa con. Tất cả các dân tộc trên mặt đất sẽ do con mà được hạnh phúc."

Áp-ram đến xứ Ca-na-an

4Vậy, Áp-ram ra đi như lời Chúa Hằng Hữu đã dạy. Lót cùng đi với ông. Khi rời khỏi Ha-ran, Áp-ram được 75 tuổi. 5Áp-ram đem Sa-rai vợ mình, Lót, cháu mình cùng tất cả cơ nghiệp - tôi tớ, súc vật - đã gây dựng tại Ha-ran để đi đến xứ Ca-na-an. Và họ đều đến Ca-na-an. 6Áp-ram vào sâu trong xứ Ca-na-an, đến gần Si-chem, dựng trại bên cây sồi tại Mô-rê.
7Chúa Hằng Hữu hiện ra bảo Áp-ram: "Ta sẽ cho dòng dõi con xứ này." Áp-ram dựng bàn thờ tưởng niệm Chúa Hằng Hữu. 8Sau đó, Áp-ram xuống vùng đồi núi giữa Bê-tên và A-hi (Bê-tên phía đông, A-hi phía tây). Tại đó ông dựng trại, lập bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu và cầu nguyện với Ngài. 9Ông tiếp tục đi dần về hướng Nam cho đến Nê-ghép.

Áp-ram xuống Ai-cập

10Lúc ấy, nạn đói lớn xảy đến trong xứ, nên Áp-ram lánh sang Ai-cập. 11Khi sắp vào lãnh thổ Ai-cập, Áp-ram bảo Sa-rai: "Tôi biết bà rất đẹp. 12Nếu người Ai-cập nhìn thấy bà, lại biết bà là vợ tôi, họ sẽ giết tôi để cướp bà. 13Xin bà hãy nói là em gái tôi. Nhờ bà, họ sẽ hậu đãi và tha mạng cho tôi." 14Quả nhiên đến Ai-cập, mọi người đều trằm trồ về nhan sắc Sa-rai. 15Triều thần Ai-cập thấy bà liền ca tụng với vua, và bà bị đưa vào hậu cung. 16Nhờ bà, vua hậu đãi Áp-ram, cho ông nhiều chiên, bò, lừa, lạc đà và tôi tớ nam nữ.
17Nhưng cũng vì Sa-rai, Chúa Hằng Hữu giáng tai họa khủng khiếp trên vua và cả hoàng cung Ai-cập. 18Vua cho đòi Áp-ram vào trách: "Sao ngươi nỡ hại ta như thế? Sao không nói là vợ ngươi? 19Sao lại nói là em gái, để ta lấy làm vợ. Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy đem đi." 20Vua ra lệnh cho quân sĩ hộ tống Áp-ram, vợ, tôi tớ và tài sản của ông ra khỏi Ai-cập.