24

1Khi biết được vợ mình không đoan chính và không yêu nàng nữa, người chồng có thể làm giấy để vợ và cho nàng ra khỏi nhà mình; 2,3nếu nàng đi lấy chồng khác và người chồng sau lại không ưa nàng, làm giấy để nàng, hoặc nếu người chồng sau chết đi, 4người chồng trước không được cưới nàng lại, vì nàng đã lấy người khác. Chúa ghê tởm điều này. Đừng làm cho đất mang tội, vì đất đồng bào chiếm hữu là của Chúa cho.
5Một người mới lập gia đình sẽ được miễn công tác quân sự và mọi công tác khác trong một năm tròn. Người này được ở nhà hưởng hạnh phúc với vợ mình.
6Không ai được nhận cầm một cái cối xay, vì như thế tức là nhận cầm sinh mạng của người khác.
7Ai bắt cóc một anh em Y-sơ-ra-ên để làm nô lệ hay đem bán, người ấy phải bị xử tử. Kẻ ác như thế phải bị diệt trừ khỏi nhân dân.
8Trường hợp có người bị bịnh phung, đồng bào phải thận trọng tuân theo mọi sự chỉ bảo của các thầy tế lễ, vì tôi đã có huấn thị cho họ rồi. 9Đồng bào nên nhớ lại việc Chúa làm cho Mỵ-lâm ngày ta ra khỏi Ai-cập.
10Khi một người cho anh em mình mượn bất kỳ vật gì, không được vào nhà người ấy để lấy vật thế chân. 11Nhưng người cho vay phải đứng bên ngoài, đợi người ấy đem vật thế chân ra. 12,13Trường hợp một người nghèo đi cầm áo xống mình, người cho vay không được giữ áo qua đêm, nhưng phải trả lại lúc mặt trời lặn. Như vậy người nghèo kia sẽ có áo đắp mình lúc đi ngủ, sẽ cầu phúc cho người cho vay, và Chúa sẽ ghi nhận việc thiện này. 14Đừng ức hiếp một công nhân nghèo nàn, dù người ấy là Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều. 15Phải trả tiền công cho người ấy mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, vì người nghèo túng mong chờ lúc lãnh lương; nếu không thấy, người ấy sẽ kêu thấu Chúa, và người chủ phải mang tội.
16Cha không bị xử tử vì tội của con, con không bị xử tử vì tội của cha, ai làm nấy chịu. 17Không được xử bất công với người ngoại kiều hay kẻ mồ côi trong những vụ tranh chấp. Không được cầm áo xống của một bà góa. 18Phải nhớ rằng đồng bào đã làm nô lệ ở Ai-cập và Chúa Hằng Hữu đã cứu chuộc đồng bào, vì vậy tôi truyền lệnh này. 19Khi gặt lúa, nếu ai bỏ quên một bó lúa ngoài đồng, đừng trở lại nhặt, nhưng phải để đấy cho người ngoại kiều, kẻ mồ côi, góa bụa. Như thế, Chúa sẽ cho đồng bào được may mắn trong mọi công việc. 20Khi đập cây ô liu để nhặt quả, đừng mót quả còn lại trên cành, nhưng để đấy cho người ngoại kiều, kẻ mồ côi, góa bụa. 21Cũng như khi hái nho, đừng nhặt nhạnh các trái còn sót nhưng để đấy cho người ngoại kiều, mồ côi, góa bụa. 22Phải nhớ rằng đồng bào đã làm nô lệ ở Ai-cập. Vì vậy, tôi truyền lệnh này.