8

Roap Tôt Cỗ Tian Cucốh Máh Rup Yiang

1Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia plóng lavia cỡt tếc atỡng tễ ranáq túh coat ễ toâq! Máh cũai par‑ũal palŏ́ng ễ ĩt cruang cutễq cứq, cỡt ariang calang crức pâr pachớt. Cũai proai cứq hưoc táh máh santoiq cứq khoiq parkhán cớp alới, cớp táh nheq máh ŏ́c cứq khoiq patâp. 2Tam alới dŏq cứq la Yiang Sursĩ alới, cớp tam alới pai alới la cũai proai cứq, cớp dáng cứq, 3mŏ noâng alới calỡih ranáq o. Cỗ tian ngkíq, cũai par‑ũal rapuai cachĩt níc alới.
4“Tỗp alới dốq chóh puo ca cứq tỡ bữn ớn alới chóh. Tỗp alới chóh sốt, ma cứq tỡ bữn pruam. Tỗp alới táq máh rup yiang toâq práq cớp yễng; ranáq ki táq yỗn alới cỡt rúng pứt. 5Mứt cứq sâng cutâu ariang ũih blữ chóq alới cỗ tễ rup ntroŏq con alới táq toâq yễng, cớp cucốh sang rup ki pỡ vil Sa-mari. Noâng maléq dũn nŏ́q alới táh rup yiang ki? 6Rup ki la manoaq cũai chiang tễ tỗp I-sarel mial, mŏ rup ki tỡ cỡn lứq yiang; rup ntroŏq con tỗp Sa-mari táq, nỡ‑ra noau pieih yỗn pacháh nheq. 7Khân alới trứh cuplốq cuyal, nỡ‑ra alới bữn sot palâi cuyal avêng. Khân nỡm saro ŏ́q racong, cũai ŏ́q racáu dŏq táq bỗt. Cớp khân nỡm ki cỡt palâi, máh cũai tễ cruang canŏ́h lứq ĩt cha. 8Cruang I-sarel khoiq cỡt samoât máh cruang canŏ́h, cớp tỗp I-sarel ŏ́q kia samoât khang khoiq pacháh. 9Alới coang ngian samoât aséh dễn cruang; máh cũai I-sarel táq puai máh pahỡm alới sâng yoc. Alới pỡq sễq tỗp Asi-ria rachuai, cớp chang máh cũai tễ cruang canŏ́h hỡ dŏq rachuai alới. 10Sanua cứq ễ parỗm pachứm nheq tữh alới dŏq manrap alới. Tỡ bữn dũn noâng, tỗp alới ễ lulieih cỗ sâng a‑ĩ lứq toâq puo Asi-ria padâm alới ntâng lứq.
11“Máh cũai I-sarel khoiq táq prông sang sa‑ữi dŏq pupứt lôih, ma ntốq ki cỡt ntốq noau táq lôih sa‑ữi lứq ễn. 12Cứq khoiq chĩc dŏq ŏ́c patâp sa‑ữi dŏq catoaih atỡng alới; ma alới tỡ bữn noap ĩt; santoiq ki cỡt samoât santoiq liaq yỗn alới, ariang cứq chĩc yỗn cũai canŏ́h. 13Alới bốh charán chiau sang yỗn cứq, cớp alới cha sâiq charán ki. Ma cứq Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng bũi pahỡm cớp alới. Sanua cứq sanhữ loah nheq máh ranáq sâuq alới. Cớp cứq yỗn alới roap tôt la cỗ tian tễ ranáq ki; cứq ễ dững loah alới pỡ cruang Ê-yip-tô.
14“Tỗp I-sarel táq dống puo sa‑ữi ntốq; ma alới khlĩr chíq cứq la Yiang ca khoiq tễng alới. Tỗp Yuda khoiq táng vil bữn viang khâm lứq; ma nỡ‑ra cứq yỗn ũih sễng chŏ́ng cat nheq vil ki cớp pupứt chíq máh dống puo alới.”