1

1Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng Hô-sĩa con samiang Bê-ri. Tâng dỡi ki bữn máh puo Usiah, Yô-tham, Ahat, cớp Hê-sakia cỡt sốt tâng cruang Yuda; cớp puo Yê-rabũam con samiang Yê-hô-at cỡt sốt tâng cruang I-sarel.

Lacuoi Cớp Máh Con Hô-sĩa

2Tữ Yiang Sursĩ atỡng tỗp I-sarel trỗ muoi na Hô-sĩa, Yiang Sursĩ ớn Hô-sĩa neq: “Cóq mới racoâiq cớp muoi náq mansễm, ma nỡ‑ra mansễm ki tỡ bữn tanoang tapứng chóq mới. Chơ máh con mới bữn cớp án, alới lứq tỡ bữn tanoang tapứng chóq mới tê. Ŏ́c nâi atỡng tễ tỗp I-sarel ca tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq, yuaq alới sang máh yiang canŏ́h.”
3Ngkíq, Hô-sĩa pỡq ĩt Cô-mêr con cumũr Dip-lêm dŏq cỡt lacuoi án. Vớt ki, Cô-mêr ỡt mumiaq cớp sễt muoi lám con samiang.
4Yiang Sursĩ atỡng Hô-sĩa neq: “Cóq mới amứh con samiang mới ramứh Ye-triel, yuaq tỡ bữn dũn noâng cứq ễ manrap puo I-sarel la cỗ tian achúc achiac án Yê-hu khoiq cachĩt cũai sa‑ữi lứq tâng vil Ye-triel. Cứq ễ táq yỗn chớc cruang I-sarel cỡt pứt nheq. 5Tangái ki, cứq ễ pupứt nheq máh chớc tahan cũai I-sarel ca ỡt tâng avúng Ye-triel.”
6Ntun ễn, Cô-mêr ỡt mumiaq sĩa; trỗ nâi án canỡt con mansễm. Chơ Yiang Sursĩ atỡng Hô-sĩa neq: “Cóq mới amứh con ki ramứh Lô Ru-hama, parlong loah la Ŏ́q Ŏ́c Ayooq, yuaq cứq tỡ bữn apáh noâng ŏ́c ayooq, cớp tỡ bữn táh lôih yỗn máh cũai I-sarel. 7Ma cứq ễ apáh ŏ́c ayooq chóq tŏ́ng toiq Yuda, cớp chuai amoong alới; cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu alới. Cớp cứq táq ranáq ki na chớc cứq bữm, tỡ cỡn na yúc, toâq tamĩang tỡ la dau; tỡ cỡn na aséh tỡ la máh cũai dững aséh.”
8Toâq Lô Ru-hama táh tóh, Cô-mêr ỡt mumiaq sĩa, cớp án canỡt muoi lám con samiang ễn. 9Yiang Sursĩ atỡng Hô-sĩa neq: “Cóq mới amứh con ki ramứh Lô Ami, parlong loah la Tỡ Cỡn Proai Cứq, yuaq tỗp I-sarel tỡ cỡn cũai proai cứq noâng, cớp cứq tỡ bữn cỡt noâng Yiang Sursĩ alới.
10“Ma nỡ‑ra thrỗq cũai I-sarel cỡt rứh clứng lứq, samoât chũah tâng tor dỡq mưt, sa‑ữi toau tỡ rơi ngih noâng. Pỡ ntốq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq cũai ki neq: ‘Anhia tỡ cỡn proai cứq,’ lứq ntốq ki toâp noau dŏq cũai ki la con acái Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái. 11Nỡ‑ra tỗp Yuda cớp tỗp I-sarel cỡt loah muoi tỗp. Tangái ki alới rưoh muoi noaq cũai yỗn cỡt sốt alới; cớp alới ĩt loah cruang cutễq alới bữm. Ngkíq, tangái ki cỡt tangái toâr lứq yỗn cũai ca ỡt tâng avúng Ye-triel.”