3

Khốn cho thành Ni-ni-ve

  1Khốn cho thành vấy máu!
   Nó đầy dẫy sự dối trá và cường bạo,
   Cướp bóc không thôi.
  2Có tiếng roi quất, tiếng ầm ầm của bánh xe;
   Ngựa phi nước đại, chiến xa phóng lên.
  3Kỵ binh xông tới,
   Gươm vung sáng lòa, giáo phóng chớp nhoáng.
  Đông đảo người ngã gục,
   Thây chất thành đống,
  Xác chết nhiều vô số!
   Người ta vấp ngã trên những xác chết.

  4Đó là vì vô số thói dâm đãng của gái mại dâm,
   Xinh đẹp quyến rũ, làm nữ hoàng ma thuật;
  Nó bán các nước bởi thói dâm đãng,
   Và bán các dân bởi ma thuật.
5Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
  “Nầy, Ta chống lại ngươi;
   Ta sẽ lật váy ngươi lên phủ mặt ngươi,
  Phơi bày sự lõa lồ ngươi cho các dân tộc
   Và cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục ngươi.
  6Ta sẽ ném trên ngươi những vật ghê tởm,
   Làm cho ngươi bị khinh miệt,
   Và khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ.
  7Khi ấy, ai thấy ngươi đều sẽ tránh xa và nói:
  ‘Ni-ni-ve đã hoang tàn! Ai sẽ tỏ lòng xót thương nó?’
   Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?”

  8Ngươi có hơn Nô A-môn không?
   Nó là một thành ở giữa các nhánh sông Nin,
  Có nước bao bọc chung quanh,
   Lấy biển làm đồn lũy,
   Lấy nước làm tường thành.
  9Cút và Ai Cập là sức mạnh vô biên của nó.
   Phút và Li-by là kẻ cứu giúp nó.
  10Dù vậy, chính nó đã bị lưu đày,
   Và bị cầm tù;
  Con cái nó cũng đã bị nghiền nát
   Nơi đầu đường xó chợ.
  Những người quyền quý bị đem ra bắt thăm,
   Các quan chức lớn đều bị mang xiềng.

  11Ngươi cũng thế, sẽ say sưa
   Và đi ẩn trốn;
  Chính ngươi cũng sẽ tìm
   Nơi ẩn núp khỏi kẻ thù.
  12Tất cả đồn lũy ngươi như những cây vả
   Đầy trái chín đầu mùa;
  Khi bị rung thì trái rụng xuống,
   Rơi ngay vào miệng người ăn.
  13Nầy, quân đội của ngươi
   Là những người đàn bà ở giữa ngươi.
  Các cổng thành của đất nước ngươi
   Sẽ rộng mở cho quân thù;
   Lửa đã thiêu nuốt các then cài cổng!

  14Hãy múc nước để phòng khi bị vây hãm,
   Hãy củng cố các đồn lũy của ngươi;
  Hãy đi lấy đất sét,
   Nhồi hồ và xây sửa lại lò gạch!
  15Tại đó, lửa sẽ thiêu nuốt ngươi,
   Gươm sẽ tiêu diệt ngươi;
   Nó sẽ ăn nuốt ngươi như cào cào ăn mùa màng.
  Hãy tăng quân số như cào cào,
   Hãy tăng quân số như châu chấu!
  16Ngươi đã gia tăng số thương nhân
   Nhiều hơn sao trên trời;
   Nhưng tất cả như cào cào cắn phá sạch rồi bay đi.
  17Vệ binh của ngươi đông như cào cào,
   Các quan chức ngươi như bầy châu chấu
  Đậu trên tường rào
   Trong ngày giá lạnh;
  Đến khi mặt trời mọc, nó biến đi mất,
   Không ai biết nó ở đâu.

  18Hỡi vua A-si-ri,
   Những người chăn của ngươi đã ngủ rồi!
   Những người quyền quý của ngươi đều an nghỉ.
  Dân ngươi tan lạc trên khắp núi non,
   Không ai tập hợp chúng lại.
  19Thương tích của ngươi không thuốc chữa,
   Vết thương ngươi rất trầm trọng.
  Tất cả những ai nghe nói về ngươi đều vỗ tay,
   Vì có ai thoát khỏi sự thống trị tàn ác triền miên của ngươi đâu?