1

Nau Yêhôva Rŏng Ma Phung Yakôb

1Nau jâk Yêhôva ngơi ma Israel, tă bơh Y-2 Yêhôva lah: Gâp rŏng jêh ma khân may; jêh ri khân may lah: Ntŭk may rŏng ma hên? Yêhôva lah: Mâu di hĕ Y-Êsâu jêng nâu Y-Yakôb? 3Ƀiălah gâp rŏng ma Y-Yakôb, jêh ri tâm rmot ma Y-Êsâu, gâp ƀư rai lơi gôl yôk păng jêng rngol, jêh ri jao lơi drăp ndơn păng ăn ma phung so bri ntŭk bri rdah.
4Tơlah phung Êdôm lah: Hên lĕ rai jêh, ƀiălah hên mra plơ̆ sĭt ndâk đŏng lĕ ntŭk djơh rai jêh, pôri Yêhôva phung tahan tâm ban lĕ lah jêh pôao: Khân păng mra ndâk, đŏng, ƀiălah gâp mra ƀư rlâm lơi, bu mra ntơ khân păng jêng N'gor Djơh Mhĭk, jêh ri jêng phung ƀon lan Yêhôva ji nuih n'ho ro. 5Măt khân may mra saơ, jêh ri khân may mra lah: Toyh ngăn Yêhôva, nđâp ma đah ri n' har neh Israel!

Yêhôva Nduyh Ma Phung Kôranh Ƀư Brah

6Duhuê kon bu klâu yơh ma mbơ̆ păng jêh ri du huê oh mon yơk ma kôranh păng. Pôri, tơlah gâp jêng du huê mbơ̆, ntŭk hŏ geh nau yơk ma gâp? jêh ri tơlah gâp jêng kôranh, ntŭk hŏ geh nau bu klach yơk ma gâp? Yêhôva phung tahan lah ma khân may, Hơi phung kôranh ƀư brah, jêng phung tâm rmot ma amoh gâp! Khân may lah: ntŭk geh hên tâm rmot amoh may? 7Khân may nhhơr piăng let ƀơ̆ ƀơch ta kalơ nơng gâp, jêh ta nây khân may lah: Ta ntŭk geh hên hŏ ƀư ƀơ̆ ƀơch ma may? Nây jêng nau mhĭk khân may lah: Sưng sông Yêhôva jêng ndơ mưch rmot.
8Tơlah khân may nhhơr du mlâm mpô mpa chieh măt ŭch ƀư brah, nau nây mâu hĕ jêng tih? Tơlah khân may nhhơr du mlâm mpô mpa kuet rvĕn mâu lah ji rôi, nau nây mâu hĕ jêng mhĭk? Lŏng nâl khân may nhhơr ndơ nây ma kôranh n'gor may, pôri păng mra maak jêh ri yô̆ dơn ndơ may lĕ? Yêhôva phung tahan lah.
9Aƀaơ vơh vơl hom ma nau Brah Ndu yô̆, gay ma păng yô̆ an ma he, mâu hĕ păng dơn du huê tâm phung khân may? Yêhôva phung tahan lah. 10Moh ndơ ŭch tâm khân may geh du huê bunuyh nchăng lơi mpông ngih brah, gay ma khân may mâu mpoh ŭnh dơm dam ta ntŭk nơng gâp! Yêhôva phung tahan lah: "Gâp mâu geh nau maak ôh ma khân may, jêh ri gâp mâu mra dơn ôh du ntil ndơ nhhơr tă bơh ti khân mây." 11Yorlah ntơm bơh luh nar tât ntŭk nhâp nar, amoh gâp mra jêng toyh ta nklang phung ntil mpôl bunuyh bri bu, Yêhôva phung tahan lah. 12ƀiălah khân may hŏ ƀư ƀơ̆ amoh gâp, jêh ri lah: Sưng sông Yêhôva jêng ƀơ̆ ƀơch, ndơ sa sông tă bơh păng, hên tâm rmot. 13Khân may lah: Rgănh hâu ngăn nau kan aơ! jêh ri khân may khek biănh ma ndơ nây. Yêhôva phung tahan lah: Khân may djôt tât ndơ bu nchâp, ndơ kuet rvĕn jêh ri ji rôi, nây jêng ndơ khân may leo nhhơr ma gâp. Gâp mra dơn lĕ ndơ nây tă bơh ti khân may? Yêhôva lah.
14Rak rtăp ngăn ma nơm ndơm, tâm phung păng geh du mlâm biăp nkuăng, păng hŏ ton nhhơr jêh, jêh ri nkhơng nhhơr biăp kuet rôi, ndơ nhhơr ƀư brah ma Yêhôva; yorlah gâp jêng Hađăch toyh, Yêhôva phung tahan lah, jêh ri bu mra klach amoh gâp ta nklang phung ntil mpôl bunuyh.