18

Ngụ ngôn “Thẩm phán bất công”

1Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này, dạy các môn đệ phải bền lòng cầu nguyện,không được chán nản:
2“Tại thành phố kia có một thẩm phán không kính sợ Thượng Đế, cũng chẳng vị nể ai. 3-5Một quả phụ bị cường hào bị ức hiếp đến xin thẩm phán xét xử và trừng phạt tên cường hào, nhưng ông chẳng quan tâm. Tuy thế, chị cứ đến nài nỉ mãi, nên ông tự nhủ:'Trời hay người, ta cũng chẳng sợ, nhưng chị này làm phiền ta quá, ta phải xét xử công bằng để chị khỏi đến quấy rầy, không thể nào chịu nổi!.’”
6,7Chúa dạy tiếp:“Thẩm phán bất công còn như thế, lẽ nào Thượng Đế lại không xem xét bênh vực những đứa con yêu ngày đêm kêu xin Ngài sao? 8Chắc chắn Ngài sẽ vội vàng cứu giúp họ. Nhưng khi ta trở lại, sẽ còn bao nhiêu người có đức tin trên mặt đất?”

Ngụ ngôn “Thầy biệt lập và người thu thuế”

9Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này dạy những ai lên mặt đạo đức, khinh người:
10“Có hai người vào Đền thờ cầu nguyện: một thầy Biệt-lập và một người thu thuế. 11Thầy Biệt-lập kiêu hãnh kể lể: ‘Cảm tạ Thượng Đế, tôi không có tội như người ta. Khác hẳn tên thu thuế kia, tôi không gian lận, bất công, ngoại tình; 12mỗi tuần tôi nhịn ăn hai ngày và dâng lên Thượng Đế một phần mười các thứ tài sản.’
13“Còn người thu thuế đứng xa xa, không dám ngẩng mặt lên, chỉ đấm ngực than thở: ‘Lạy Thượng Đế, xin thương xót con là đứa tội lỗi!’
14“Khi ra về, người thu thuế được tha tội, chứ không phải thầy Biệt-lập. Vì ai tự đề cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình sẽ được đề cao.”

Trẻ con

15Một hôm, người ta đem trẻ con đến gần Chúa để Ngài đặt tay ban phúc cho các em, nhưng các môn đệ trách mắng không cho quấy rầy Ngài. 16Chúa Giê-xu gọi các em đến, bảo các môn đệ: “Cứ để trẻ con lại gần ta, đừng ngăn cản, vì Nước Trời thuộc về những người giống các em này. 17Ta cho các con biết: Ai không tiếp nhận Thượng Đếc như trẻ con, sẽ không được vào Nước Trời.”

Người giàu và Nước Trời

18Một nhà lãnh đạo Do-thái hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy Thánh thiện, tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu?” 19Chúa Giê-xu đáp: “Tại sao ông gọi tôi là thánh thiện? Chỉ có một Đấng Thánh thiện là Thượng Đế. 20Hẳn ông biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, phải hiếu kính cha mẹ?” 21ông tự hào: “Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi luôn luôn vâng giữ các điều răn đó!” 22Chúa Giê-xu nghiêm nghị: “Ông còn thiếu một điều: Bán hết tài sản lấy tiền phân phát cho người nghèo để chứa của cải trên trời, rồi theo làm môn đệ tôi.” 23Nghe Chúa dạy, ông rất buồn rầu vì tài sản quá nhiều. 24Chúa nhìn ông, bảo các môn đệ: “Người giàu vào Nước Trời thật khó! 25Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước của Thượng Đế!”
26Mọi người nghe đều ngạc nhiên: “Vậy thì ai được cứu?” 27Chúa đáp: “Thượng Đế có thể làm những việc người ta không làm được.” 28Phê-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ nhà cửa để theo Thầy!” 29Chúa dạy: “Ta quả quyết với các con, ai bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, vợ con vì Nước Trời, 30sẽ nhận lại gấp trăm lần trong đời này, và đời sau được sống vĩnh cửu.”
31Chúa Giê-xu đem riêng mười hai sứ đồ ra, bảo: “Chúng ta sẽ lên thủ đô Giê- ru-sa-lem, tất cả những lời tiên tri đã viết về ta sẽ được ứng nghiệm. 32Ta sẽ bị bắt nộp cho người La-mã. Họ sẽ chế giễu, nhục mạ, phỉ nhổ, 33đánh đập rồi giết ta. Nhưng sau ba ngày, ta sẽ sống lại.” 34Nhưng các sứ đồ không hiểu Chúa nói gì, vì trí óc họ như bị đóng kín.

Người mù

35Khi Chúa Giê-xu đến gần thành Giê- ri-cô, một người mù ngồi ăn xin bên đường 36nghe tiếng huyên náo, liền hỏi: “Chuyện gì thế?”
37Có người đáp: “Giê-xu người Na-xa- rét đi qua đây.”
38Anh mù liền la lớn: “Lạy Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 39Đám người đi trước quở mắng, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 40Chúa Giê-xu dừng lại bảo: “Đem anh ấy đến đây!” Khi anh đến gần, Ngài hỏi: 41“Con muốn ta giúp gì đây?” Anh mừng rỡ: “Lạy Chúa, xin cho mắt con thấy được.” 42Chúa truyền lệnh: “Sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa cho con lành.” 43Lập tức anh thấy được rõ ràng và đi theo Chúa Giê-xu, vừa đi vừa cảm tạ Thượng Đế. Mọi người chứng kiến đều ca ngợi Thượng Đế.