26

Gióp tôn cao quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời

1Gióp lên tiếng đáp lại:
  2“Anh thật khéo giúp đỡ người cô thế!
   Tiếp cứu người yếu đuối!
  3Khuyên giải người kém khôn ngoan,
   Và đưa ra bao lời khuyên sáng suốt!
  4Anh giảng giải những điều đó cho ai?
   Linh nào đã nói qua miệng anh?

  5Vong linh người chết quằn quại dưới kia,
   Nước và mọi vật sống trong nước cũng vậy.
  6Âm phủ lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời,
   Địa ngục không có màn che.
  7Chúa trải phương bắc ra trên vùng trống,
   Treo trái đất lơ lửng trong không gian.
  8Ngài gói nước trong các đám mây Ngài,
   Nhưng mây không vỡ ra vì nước ấy.
  9Ngài bao phủ ngai Ngài,
   Và giăng trải mây Ngài trên đó.
  10Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước,
   Tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
  11Những trụ cột của các tầng trời rúng động,
   Và sững sờ khi Ngài quở trách.
  12Ngài dùng quyền năng làm sóng yên biển lặng;
   Lấy tri thức mà đánh gục Ra-háp.
  13Hơi thở Chúa làm bầu trời trong sáng;
   Tay Ngài xuyên thủng rắn yêu tinh.
  14Đây chỉ là những phác họa về công việc Ngài,
   Là những tiếng thầm thì mà chúng ta nghe được về Ngài;
   Còn tiếng sấm rền vang về quyền năng Ngài, mấy ai hiểu hết?”