26

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ tui anai:
  2“Sĭt yơh ih ƀu djru kơ kâo ôh jing pô ruă nuă laih anŭn rơpa mơhao!
   Sĭt yơh ih ƀu pơklaih hĭ kâo ôh jing pô hơmâo hơpăl tơngan ƀu ai buai kiăng kơ djru kơ pô!
  3Ih pơmĭn kâo ƀu rơgơi ôh samơ̆ sĭt ih ƀu djru pơmĭn hiam kơ kâo ôh!
   Ih kơnơ̆ng pơrơđah đôč hơdơ̆ pă ih pơmĭn ih thâo!
  4Ƀu hơmâo hlơi pô ôh djru kơ ih kiăng pơhiăp khul boh hiăp anŭn.
   Laih anŭn ƀu hơmâo yang bơngăt pă ôh pơtă kơ ih kiăng kơ pơhiăp khul boh hiăp anŭn.

  5“Bơngăt ƀing mơnuih djai dŏ rŭng răng prŏng yơh,
   jing ƀing dŏ gah yŭ kơ ia wơ̆t hăng abih bang djuai hơdip amăng ia anŭn.
  6Ơi Adai thâo abih bang kơ anih ƀing djai anŭn anăn Seôl, jing anih ƀing mơnuih djai hlak dŏ;
   Ñu ƀuh abih bang tơlơi amăng anih anŭn, arăng pơanăn Abaddôn.
  7Ơi Adai la̱ng tơbiă adai gah dư̱r gah ngŏ kơ anih hông hang;
   laih anŭn Ñu yol đĭ lŏn tơnah amăng anih kuăl hŏng.
  8Ñu đŭng pŏ ia amăng kơthul Ñu,
   samơ̆ kơthul anŭn ƀu pơčah hĭ yuakơ kơtraŏ ôh.
  9Ñu go̱m ƀô̆ yang blan pơrơmi,
   čaih yaih khul kơthul Ñu gah ngŏ kơ anŭn.
  10Ñu treh lui gru kuăl adai ƀơi ngŏ kơ jơlah ia
   laih anŭn guai pơkă tŏng krah tơlơi bơngač hăng tơlơi mơmŏt.
  11Ñu rơyŭh khul tơmĕh adai rơngit,
   laih anŭn khul tơmĕh adai anŭn pơpư̆ pơgơi yuakơ Ñu pơđar yơh.
  12Yuakơ Ñu dưi mơyang yơh, Ñu pơtơglăk hĭ ia rơsĭ;
   yuakơ Ñu rơgơi yơh, Ñu khăt hĭ Rahab, jing mơnơ̆ng mơnuă prŏng kri̱p yi̱p amăng rơsĭ dơlăm, jing hĭ lu črăn.
  13Yua mơ̆ng Ñu suă jua yơh, khul tal adai jing hĭ hiam klă;
   Ñu ăt pơdjai hĭ ala thâo pơčeh đuaĭ hơmăr mơ̆n.
  14Sĭt yơh khul tơlơi anai kơnơ̆ng jing črăn anet đôč kơ bruă Ñu hơmâo ngă laih;
   ƀing ta ƀiă kơ ƀu thâo krăn ôh hơget tơlơi bruă Ñu hơmâo ngă laih.
   Samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo hluh sĭt kơ Ơi Adai jing Pô yom prŏng.”