26

1Gióp đáp
2Anh khéo bênh vực người cô thế, cứu giúp người yếu đuối
3Khuyên bảo người dại dột, công bố kế hoạch khôn ngoan!
4Anh đã ngỏ lời với ai?
Nhưng hơi thở của anh do Ai truyền thụ?
5Linh hồn người chết quằn quại dưới đáy biển
Cũng như các sinh vật ở đó.
6Trước mắt Chúa, các người chết phải lộ nguyên hình,
Không che giấu gì được cả,
Dù họ ở dưới Âm-phủ, vực sâu.
7Chúa trải phương bắc của bầu trời trên khoảng trống,
Chúa treo địa cầu lơ lững trong không gian
8Chúa dồn chứa nước mưa trong các đám mây dày đặc,
Nhưng mây không vỡ tan vì lượng nước nhiều.
9Chúa dùng các áng mây bao phủ ngai Ngài
10Chúa vẽ một vòng tròn trên mặt nước,
Làm ranh giữa ánh sáng và tối tăm.
11Cột trụ của các tầng trời run rẩy,
Sửng sốt khi Ngài quở trách.
12Chúa dùng quyền năng dẹp yên sóng gió dại dương
Dùng tri thức để an bài cảnh rối loạn.
13Thần Linh Chúa điểm tô các tầng trời,
Bàn tay Chúa đâm thủng con rắn đang trốn chạy.
14Kìa đây chỉ là một phần nhỏ trong đường lối Chúa,
Chỉ là tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ của Ngài.
Vậy thử hỏi ai hiểu được quyền năng Ngài,
Như tiếng sấm động rền vang?