26

Y-Yôp Yơk Mbah Brah Ndu Geh Nau Brah Jêh Ri Nau blau Mĭn

1Y-Yôp plơ̆ sĭt lah: 2"Moh nau may lĕ mâp kơl jêh nơm mâu geh nau katang ôh!
 Moh ntil may sâm rklaih jêh ri
 Ma nơm mâu geh n'hâm suan ôh!
3Moh nau may hŏ nchră jêh ma nơm
 mâu geh nau blau ôh, jêh ri mbơh
 lĕ rĭng nŭm jêh nau blau mĭn n'hêl nanê̆ ngăn!
4Mbu nơm kơl jêh may ngơi,
 Jêh ri mbu moh huêng luh tă bơh may?
5Phung khĭt râm nsâr
 tâm dâng dak toyh, jêh ri mpô mpa
  gŭ tâm dak tâm ban lĕ;
6Ƀon Phung Khĭt mpơl lĕ ta năp măt Brah Ndu,
 jêh ri ntu brŏng jru mâu geh ndơ nkŭm ôh.
7Kôranh Brah lăk dor palơ ta kalơ
 ntŭk nsoih, păng yông play neh ta ntŭk dơm dam.
8Păng prăp dak tâm ndâr tŭk Păng,
  ƀiălah ndâr tŭk nây mâu chah ôh tâm dâng nau jâk dak.
9Păng nkŭm muh măt sưng hađăch Păng, jêh ri ndâr tŭk
 Păng lăk ta kalơ păng.
10Păng kach rup du rvang ta kalơ n'ha dak,
 kŏ tât ta bôl nau ang đah nau ngo.
11Meh jrŏng trôk mpât n'gơ
 jêh ri hih rhâl Brah Ndu nduyh lah.
12Păng sŏk nau brah păng nơm
  ăn dak mƀŭt gŭ rngân,
 ma nau blau mĭn păng ƀư chah Rahap.
13Ma nau brah Păng, Păng nkrơ̆ nka
  phung trôk; ti Păng ntâp bêih (bih) hung nchuăt du.
14Nây, kanŏng jêng n'har ma lĕ trong Păng; jêh ri he tăng nau păng ngơi rah rơch djo-djoch!
 Ƀiălah mbu dơi gĭt rbăng nglaih nau brah Păng?