11

Yê-ramia Cớp Ŏ́c Parkhán

1Yiang Sursĩ pai chóq Yê-ramia neq: 2“Cóq mới tamứng máh ŏ́c cứq parkhán, cớp atỡng tỗp Yuda cớp tỗp Yaru-salem dáng neq: 3Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel; cứq pupap dũ náq cũai ca tỡ ễq táq puai ŏ́c parkhán nâi. 4Ŏ́c parkhán nâi cứq khoiq táq cớp achúc achiac tỗp alới, la máh cũai cứq dững aloŏh tễ cruang Ê-yip-tô, la cruang ca cỡt samoât lo sarốc tac. Bo ki cứq atỡng alới cóq alới trĩh cứq, cớp táq dũ ramứh cứq ớn alới táq. Cứq khoiq atỡng chơ alới, khân alới trĩh cứq, ki alới lứq cỡt cũai proai cứq, cớp cứq lứq cỡt Yiang Sursĩ alới. 5Cứq yống níc máh ŏ́c cứq khoiq par‑ữq pai ễ chiau cutễq phốn phuor yỗn achúc achiac alới, la cutễq alới ndỡm sanua.”
 Cứq Yê-ramia ta‑ỡi neq: “Yiang Sursĩ ơi! Lứq pĩeiq ngkíq!”
6Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Cóq mới pỡq pau máh santoiq nâi tâng dũ vil tâng cruang Yuda cớp tâng dũ rana pỡ vil Yaru-salem. Chơ ớn alới tamứng máh ŏ́c parkhán nâi cớp táq puai. 7Bo cứq dững aloŏh achúc achiac alới tễ cruang Ê-yip-tô, cứq khoiq catoaih atỡng samoât samơi yỗn alới trĩh cứq, cớp cứq noâng catoaih níc alới toau toâq tangái nâi. 8Tam cứq táq máh ki chơ, ma alới noâng tỡ bữn tamứng cớp tỡ bữn táq puai. Dũ náq alới coang ngian, cớp táq níc ranáq sâuq. Cứq khoiq patâp alới yỗn yống pacái lứq máh ŏ́c parkhán, ma alới calỡih táh. Yuaq ngkíq, cứq khoiq dững atoâq máh ŏ́c bap pỡ alới samoât cứq khoiq par‑ữq dŏq chơ.”
9Chơ Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: “Máh cũai proai Yuda cớp Yaru-salem ntôm aloŏh ngê ễ chíl cứq. 10Alới píh táq lôih machớng achúc achiac alới ca tỡ ễq trĩh santoiq cứq; alới cucốh sang máh yiang canŏ́h. Bar tỗp nâi, la tỗp I-sarel cớp tỗp Yuda, alới táq clốq tễ ŏ́c cứq parkhán cớp achúc achiac alới. 11Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ atỡng alới neq: ‘Cứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ tỗp alới; alới tỡ têq viaq vớt tễ ŏ́c ki. Toâq alới arô sễq cứq chuai, cứq tỡ ễq tamứng alới. 12Chơ máh cũai proai Yuda cớp Yaru-salem ễ pỡq nhiam cuclỗiq cucling sễq tễ máh yiang alới sang yỗn rachuai alới. Ma tữ ŏ́c cuchĩt pứt toâq, máh yiang ki tỡ têq chuai alới ntrớu. 13Ơ máh cũai proai Yuda ơi! Máh yiang anhia sang bữn sa‑ữi, li cớp thrỗq vil tâng cruang Yuda; cớp prông anhia táq pỡ vil Yaru-salem dŏq sang crơng yỗn yiang Ba-al bữn sa‑ữi tê, li cớp thrỗq rana tâng vil ki.’
14“Yuaq ngkíq, Yê-ramia ơi! Mới chỗi câu sễq tễ cứq, ễq cứq chuai tỗp nâi, cớp chỗi arô tỡ la câu rasễq ntrớu yỗn alới. Toâq alới ramóh túh coat, alới câu sễq cứq chuai, ma cứq tỡ ễq tamứng alới.”
15Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai cứq ayooq, alới ntôm táq ranáq sâuq. Alới bữn chớc ntrớu ma toâq ỡt tâng Dống Sang Toâr cứq? Máh crơng alới chiau sang yỗn cứq tỡ têq chuai alới yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt pứt. Yuaq alới sâng bũi pahỡm lứq táq ranáq sâuq! 16Bo nhũang, cứq dŏq alới la nỡm o‑li‑vê bữn sala ramoong o cớp bữn palâi bong lêt. Ma sanua, cứq toâq pỡ alới na sưong samoât crứm, dŏq catráiq máh abễng cớp bốh táh.
17“Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq chóh cruang I-sarel cớp cruang Yuda; ma sanua cứq canứh ễ cachĩt alới. Alới chống dững atoâq bữm ŏ́c cuchĩt pứt nâi, cỗ alới táq lôih; alới táq yỗn cứq sâng cutâu mứt na alới chiau sang crơng yỗn yiang Ba-al.”

Noau Aloŏh Ngê Ễ Cachĩt Yê-ramia

18Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq dáng tễ ngê máh cũai par‑ũal ễ chíl cứq. 19Cứq cỡt samoât muoi lám con cữu khũn ca noau dững ễ kiac, ma cứq tỡ bữn dáng loâng alới aloŏh ngê ễ chíl cứq. Tỗp alới pai neq: “Hâi! Hái cứl chíq nỡm aluang nâi, cớp táh palâi án; cóq hái cachĩt chíq án, dŏq tỡ bữn noau sanhữ noâng ramứh án.”
20Chơ cứq câu neq: “Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi! Anhia la án ca rablớh tanoang lứq; anhia chim mứt pahỡm cớp sarnớm cũai. Cứq sễq chiau máh ranáq cứq táq pỡ talang atĩ anhia, dŏq cứq têq hữm anhia carláh dỡq chóq máh cũai nâi.”
21Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ atỡng cứq tễ máh cũai tâng vil Ana-thôt chuaq ngê ễ cachĩt cứq. Alới pai neq: “Khân mới noâng atỡng nhơ ramứh Yiang Sursĩ, hếq lứq cachĩt mới.”
22Ngkíq, Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Cứq yỗn nheq tữh alới roap tôt. Máh samiang póng tễ tỗp alới lứq cuchĩt tâng ntốq rachíl, cớp máh carnễn tễ tỗp alới lứq cuchĩt na panhieih khlac. 23Cứq khoiq anoat tangái casâi chơ dŏq dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ tỗp Ana-thôt. Tữ tangái ki toâq, tỡ bữn noau tễ tỗp alới têq bữn tamoong.”