11

Lã-xa sống lại

1Tại làng Bê-ta-ni, Lã-xa đang mắc bệnh. Lã-xa có hai em gái là Mặc-thê và Ma-ri. 2(Ma-ri là người xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài).Bệnh Lã-xa ngày càng trầm trọng. 3Hai chị em liền sai người đến thưa với Chúa: “Người bạn thân yêu của Chúa đang đau nặng!”
4Nghe tin ấy, Chúa Giê-xu nói: “Bệnh nấy không đến nỗi thiệt mạng, nhưng sẽ làm rạng danh Thượng Đế, và Con Ngài cũng được vinh quang.” 5Chúa Giê-xu yêu mến Mặc-thê, Ma-ri và Lã-xa. 6Tuy nhiên, khi nghe tin Lã-xa đau, Chúa không đến ngay, nhưng ở lại thêm hai ngày nơi Ngài đang trọ.
7Sau đó, Chúa bảo các môn đệ chuẩn bị qua xứ Giu-đê. 8Họ ngạc nhiên: “Thưa Thầy, hôm trước các nhà lãnh đạo Do-thái định giết Thầy, Thầy còn qua đó làm gì?” 9Chúa Giê-xu đáp: “Trong một ngày chỉ mười hai giờ có ánh sáng, ai đi trong những giờ ấy sẽ không vấp ngã, 10nhưng ai đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng.” 11Chúa tiếp: “Lã-xa, bạn ta đang ngủ, nay ta đi đánh thức anh.” 12Họ mừng rỡ: “Thưa Chúa, ngủ được thì sẽ bớt đau!” 13Chúa ngụ ý nói Lã-xa đã chết, nhưng các môn đệ tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường.
14Vì thế Chúa Giê-xu nói rõ: “Lã-xa chết rồi! 15Cơ hội này giúp các con thêm đức tin, nên ta mừng vì không có mặt ta tại đó. Bây giờ chúng ta đến viếng Lã-xa!”
16Thô-mai, cũng gọi là Song-sinh, khuyến khích các môn đệ khác: “Chúng ta cứ theo Thầy, sẵn sàng chết với Thầy!”
17Khi Chúa Giê-xu đến nơi, Lã-xa đã được an táng bốn ngày rồi. 18Làng Bê-ta-ni chỉ cách thủ đô Giê-ru-sa-lem độ ba cây số, 19nên nhiều người Do-thái đến phân ưu, an ủi hai chị em Mặc-thê và Ma-ri. 20Nghe Chúa đến, Mặc-thê ra ngoài nghênh tiếp, trong khi Ma-ri còn ở trong nhà.
21Mặc-thê than tiếc: “Thưa Chúa, nếu Chúa đến ngay hôm ấy, thì anh con đã không chết! 22Nhưng con biết bây giờ Chúa xin điều gì, Thượng Đế cũng cho cả.”
23Chúa Giê-xu hứa: “Anh con sẽ sống lại.”
24Mặc-thê đáp: “Con biết anh con sẽ sống lại vào ngày phục sinh sau cùng.” 25Chúa Giê-xu quả quyết: “Ta là sự Sống lại và Nguồn sống. Người nào tin ta dù chết, rồi cũng sẽ sống. 26Người đang sống mà tin ta sẽ được sống vĩnh viễn. Con có tin không?”
27Mặc-thê hăng hái: “Thưa Chúa, con tin! Con tin Chúa là Đấng Cứu Thế, Con Thượng Đế mà mọi người trông đợi. 28Nói xong, Mặc-thê về nhà gọi riêng Ma-ri bảo: “Thầy đến rồi! Thầy gọi em đó!” 29Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đón Chúa. 30Lúc ấy Chúa chưa vào làng Bê-ta-ni, nhưng còn đứng tại chỗ Mặc-thê gặp Ngài.
31Thấy Ma-ri vội vã đứng dậy ra đi, những người Do-thái đến chia buồn cũng đi theo, vì tưởng cô ra mộ khóc anh lần nữa. 32Khi đến gần Chúa Giê-xu, Ma¬-ri quỳ dưới chân Ngài, than thở: “Thưa Chúa, nếu Chúa đến ngay hôm ấy, thì anh con khỏi chết!”
33Chúa Giê-xu thấy Ma-ri khóc, những người Do-thái đi theo cô cũng khóc, nên tinh thần Ngài xúc động. Chúa hỏi: “Các con an táng Lã-xa tại đâu?” 34Họ thưa: “Kính mời Chúa đến viếng mộ!” 35Chúa Giê-xu khóc.
36Thấy thế, người Do-thái bảo nhau: “ông ấy thương anh Lã-xa quá!”
37Có người nói: “ông ấy đã mở mắt người mù, không lẽ không cứu được Lã-xa thoát chết sao?”
38Chúa Giê-xu càng đau lòng hơn nữa, bước đến mộ. Ngôi mộ đục trong sườn núi, có tảng đá chặn bên ngoài. 39Chúa bảo: “Lăn tảng đá đi!”
Nhưng Mặc-thê, em gái Lã-xa ngăn: “Thưa Chúa, bây giờ đã có mùi, vì chôn cất bốn ngày rồi.”
40Chúa Giê-xu trách: “Ta đã chẳng từng bảo con: nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang của Thượng Đế sao?“
41Họ lăn tảng đá đi. Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời cầu nguyện: “Thưa Cha, Con cảm tạ Cha vì nghe lời Con cầu xin. 42Con biết Cha luôn luôn nghe lời Con cầu xin, nhưng Con nói lên để những người đứng quanh đây tin Cha đã sai Con xuống trần."
43Cầu nguyện xong, Chúa gọi lớn: “Lã-xa, ra đây!” 44Người chết ra khỏi mộ, tay chân còn quấn vải liệm, mặt phủ khăn. Chúa Giê-xu bảo: “Hãy mở vải liệm để anh ấy đi!”

Âm mưu giết Chúa

45Nhiều người Do-thái đến thăm chị em Ma-ri, chứng kiến phép lạ Chúa làm liền tin Ngài. 46Nhưng một vài người khác đi báo cáo cho phái Biệt-lập. 47Các thầy trưởng tế và Biệt-lập liền họp nhau thảo luận: “Chúng ta phải tìm biện pháp cứng rắn vì người này đã làm nhiều phép lạ hiển nhiên. 48Nếu cứ để yên không can thiệp, nhân dân sẽ tin theo người, rồi quân đội La-mã sẽ đến tàn phá Đền thờ và tiêu diệt tổ quốc chúng ta.“
49Cai-phe, thầy Tế lễ tối cao Do-thái lên tiếng: “Các ông thật khờ dại! 50Các ông không biết thà một người chết thay cho toàn dân còn hơn để cả dân tộc bị tiêu diệt sao?“
51Lời này ông không nói theo ý mình, nhưng trong cương vị thầy Tế lễ tối cao, ông nói tiên tri về việc Chúa Giê-xu sẽ hy sinh vì dân tộc, 52không riêng dân tộc Do-thái nhưng vì tất cả con cái Thượng Đế khắp thế giới sẽ được Ngài quy tụ làm một dân tộc. 53Từ hôm ấy, các cấp lãnh đạo Do-thái âm mưu giết Chúa Giê-xu. 54Vì thế, Chúa không công khai hoạt động trong xứ Giu-đê như trước, nhưng đem các môn đệ đến tạm trú tại làng Ép-ra-im, gần sa mạc.
55Gần đến lễ Vượt qua của người Do-thái, dân chúng khắp nơi kéo về thủ đô tẩy uế để chuẩn bị dự lễ. 56Họ đi tìm Chúa Giê-xu khắp khu vực .Đền thờ và bàn tán xôn xao: “Anh em nghĩ thế nào? ông ấy không về dự lễ sao?“
57Lúc ấy, các thầy trưởng tế và phái Biệt-lập đã ra lệnh hễ ai gặp Ngài tại đâu, phải báo cáo ngay đi họ đến bắt.