4

1Tữ tangái ki toâq, tapul náq mansễm tampỗr manoaq samiang, cớp alới pai neq: “Tỗp hếq têq chứm siem cớp chuaq tampâc tâc bữm; ma sễq mới yỗn hếq arô mới la cayac hếq dŏq hếq tỡ bữn casiet cỗ ŏ́q cayac.”

Nỡ‑ra Vil Yaru-salem Cỡt Tamái Loah

2Tữ tangái ki toâq, Yiang Sursĩ ễ táq yỗn máh sarnóh cớp nỡm aluang tâng cutễq cỡt toâr cớp ramoong o. Nheq tữh cũai proai I-sarel ca noâng tamoong, ễ sâng bũi ỡn lứq tễ máh palâi sarnóh ca dáh tâng cutễq. 3Dũ náq ca noâng khlâiq tâng vil Yaru-salem, la máh cũai Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn bữn tamoong, noau amứh alới la ‘cũai bráh o’. 4Nhơ tễ chớc Yiang Sursĩ, án rablớh cớp sambráh dống cruang, cớp sambráh máh lôih yỗn pứt nheq tễ vil Yaru-salem, dếh máh aham cũai noau cachĩt tâng ntốq ki hỡ. 5Chơ Yiang Sursĩ lứq tễng ramứl yỗn ỡt dớng pỡng cóh Si-ôn cớp dũ náq cũai ca toâq rôm tâng ntốq ki; Yiang Sursĩ yỗn ramứl ỡt dớng tâng tangái cớp phĩac; cớp pla ũih ỡt dớng tâng sadâu pỡ cóh ki. Chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ toâq pul cadớp nheq vil ki. 6Chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ lứq pul cadớp nheq vil dŏq cupáng tễ phũac claq tangái; chơ vil ki cỡt ntốq bữn plot ien dŏq tooq sandũ bo mia choân cớp rapuq toâq.