4

1Ngày ấy, đàn ông hiếm hoi đến nỗi bảy người nữ sẽ nắm áo một người nam, và khẩn khoản yêu cầu: "Xin cho chúng em làm vợ anh, nhưng chúng em vẫn tự túc ăn mặc, không tốn của anh một đồng bạc. Chúng em chỉ muốn khỏi bị người đời chế diễu là gái không chồng mà thôi!"
2-4Ngày ấy, những ai được cứu thoát trong thời Y-sơ-ra-ên bị diệt vong, đều sẽ được tẩy rửa và luyện sạch khỏi tinh thần ô uế và vết máu Giê-ru-sa-lem, qua ngọn lửa thiêu đốt và tinh thần công chính.)
5Ngày ấy, Chúa sẽ bảo vệ cả Giê-ru-sa-lem, cả nhà cửa lẫn công viên như tàn khói và áng mây ban ngày, như đám lửa ban đêm, che phủ cả vùng Đất vinh quang 6khỏi nắng nung đốt và mưa bão phũ phàng.