8

Arôn Achúh Chớp Tớu

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se neq: 2“Cóq mới atỡng yỗn Arôn dáng, toâq án achúh tapul lám chớp tớu cóq án dŏq tâng pỡng tŏ́ng rông yỗn poang claq coah moat.”
3Arôn trĩh cớp achúh máh chớp tớu tâng tŏ́ng rông, yỗn án claq coah moat. 4Ma tŏ́ng rông tớu ki, tễ rup piar tâng pỡng toau toâq ayững, noau táq toâq yễng noau chor pachĩr cỡt rup machớng Yiang Sursĩ khoiq atỡng Môi-se.

Ranáq Sambráh Cớp Chiau Sang Tỗp Lê-vi

5Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 6“Cóq mới cayoah cũai Lê-vi tễ cũai I-sarel canŏ́h; chơ sambráh tỗp alới 7puai tâng rit neq: Ĩt dỡq sambráh, chơ trutrếh chóq alới cớp ớn alới cũah nheq sóc muar tâng tỗ chác cớp pooh máh tampâc. Ki nŏ́q têq noap alới cỡt bráh puai rit. 8Moâm ki, cóq alới dững chiau sang muoi lám ntroŏq tangcáh cớp máh thữ racáu noau khoiq ĩat cỡt bỗt talốc cớp dỡq nsễng o‑li‑vê; cớp dững muoi lám ễn ntroŏq tangcáh chiau sang dŏq táq rit pupứt lôih. 9Chơ arô nheq tữh cũai I-sarel toâq rôm parnơi, cớp yỗn tỗp Lê-vi loŏh tayứng yáng moat Dống Sang Aroâiq. 10Cóq tỗp I-sarel satoaq atĩ tâng máh plỡ cũai Lê-vi; 11chơ Arôn cóq chiau sang tỗp alới yỗn cứq dŏq alới têq táq ranáq cứq. 12Moâm ki, cóq tỗp Lê-vi satoaq atĩ tâng plỡ bar lám ntroŏq tangcáh, muoi lám dŏq pupứt lôih, ma muoi lám ễn dŏq bốh chiau sang yỗn cứq dŏq táq rit sambráh tỗp Lê-vi.
13“Cóq mới chiau sang tỗp Lê-vi cỡt crơng mpon yỗn cứq, cớp yỗn Arôn, dếh máh con samiang án, cỡt máh cũai nhêng salĩq tỗp alới. 14Machớng nâi tê cóq mới cayoah tỗp Lê-vi tễ tỗp I-sarel canŏ́h dŏq alới cỡt khong cứq. 15Toâq moâm mới sambráh cớp chiau sang tỗp alới yỗn cứq, chơ alới têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 16Cứq roap ĩt tỗp alới dŏq pláih máh con samiang clúng tỗp I-sarel, chơ alới cỡt khong cứq toâp. 17Bo cứq cachĩt nheq tữh con samiang clúng cũai Ê-yip-tô, cứq roap máh con samiang clúng tỗp I-sarel cỡt khong cứq, dếh dũ lám charán roah pốh dâu hỡ. 18Ma sanua, cứq rưoh tỗp Lê-vi pláih loah máh con samiang clúng cũai proai I-sarel; 19cớp cứq chiau tỗp Lê-vi yỗn Arôn cớp máh con samiang án, yỗn alới têq táq ranáq bân Ntốq Tễng Rit, dŏq rabán curiaq tỡ yỗn máh cũai I-sarel pỡq cheq Ntốq Tễng Rit. Khân alới pỡq cheq, cóq alới cuchĩt.”
20Môi-se cớp Arôn, dếh cũai proai I-sarel chiau sang tỗp Lê-vi yỗn Yiang Sursĩ, táq puai santoiq Yiang Sursĩ khoiq ớn tỗp alới táq. 21Tỗp Lê-vi sambráh tỗ chác cớp pooh tampâc, chơ Arôn chiau sang tỗp alới cỡt crơng mpon yỗn Yiang Sursĩ. Moâm ki án táq rit sambráh yỗn tỗp alới. 22Ngkíq alới táq puai dũ ramứh ariang Yiang Sursĩ khoiq ớn na Môi-se yỗn tỗp Lê-vi. Yuaq ngkíq, tỗp Lê-vi têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq, ma Arôn cớp máh con samiang án cỡt cũai sốt tỗp alới.
23Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 24“Ống tỗp Lê-vi tễ bar chít la sỡng cumo achỗn sâng têq táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq. 25Toâq alới bữn sỡng chít cumo chơ, cóq alới rlu, tỡ bữn táq noâng ranáq ki. 26Ma yỗn alới rachuai sễm ai alới tỗp Lê-vi canŏ́h táq ranáq tâng Dống Sang Aroâiq, ma tỡ yỗn alới táq bữm ranáq ki. Nâi la ranáq tỗp Lê-vi cóq táq puai.”