5

Khuyên tránh dâm phụ

  1Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta,
   Hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta;
  2Để con giữ được sự thận trọng,
   Và môi con bảo tồn tri thức.
  3Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt,
   Miệng lưỡi nó trơn hơn dầu;
  4Nhưng cuối cùng, nó đắng như ngải cứu,
   Sắc như gươm hai lưỡi.
  5Đôi chân kẻ dâm phụ đi vào cõi chết;
   Các bước nó dẫn xuống âm phủ.
  6Nó không hướng đến con đường sự sống;
   Các lối nó lầm lạc mà nó chẳng biết.

  7Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy lắng nghe ta;
   Đừng từ bỏ các lời của miệng ta.
  8Hãy giữ đường lối con cách xa nó,
   Đừng đến gần lối vào nhà nó,
  9Kẻo con trao thanh danh mình cho người khác
   Và nộp năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn.
  10Kẻo người ngoài sẽ được no nê tài sản của con,
   Và công lao con sẽ vào nhà kẻ xa lạ.
  11Đến cuối cùng, con phải rên xiết,
   Khi thân xác con bị tiêu hao.
  12Con phải kêu lên: “Sao tôi đã ghét lời khuyên dạy,
   Và lòng tôi khinh thường sự quở trách!
  13Sao tôi không vâng lời thầy giáo,
   Và chẳng lắng tai nghe những người dạy dỗ mình!
  14Tôi chịu hầu hết mọi tai ương
   Giữa hội chúng và cộng đoàn.”

  15Hãy uống nước hồ con chứa,
   Và nước chảy từ giếng của con.
  16Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài,
   Và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không?
  17Hãy để chúng thuộc riêng về con,
   Đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ.
  18Nguyện nguồn mạch con được phước.
   Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân;
   19Như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng,
  Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn,
   Và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi.
  20Hỡi con ta, sao con lại say mê dâm phụ
   Và ôm ấp người đàn bà xa lạ?
  21Vì các đường nẻo của con người ở trước mặt Đức Giê-hô-va,
   Ngài san bằng mọi lối đi của họ.
  22Kẻ ác sẽ bị chính tội ác mình bắt lấy,
   Và bị dây tội lỗi mình trói buộc.
  23Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy,
   Và lạc lối vì quá điên rồ.