15

  1Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận;
   Còn lời nói sỗ sàng gây ra tức giận.
  2Lưỡi người khôn ngoan truyền rao tri thức;
   Nhưng miệng kẻ ngu dại tuôn ra điều ngu xuẩn.
  3Con mắt của CHÚA ở khắp mọi nơi,
   Quan sát kẻ ác cũng như người thiện.
  4Lưỡi hiền lành là cây sự sống,
   Còn lưỡi gian tà làm tinh thần suy sụp.
  5Kẻ ngu dại khinh sự giáo huấn của cha mình;
   Nhưng người khôn khéo nghe lời quở trách.
  6Nhà của người công chính có kho báu lớn,
   Nhưng trong hoa lợi của kẻ ác có điều tai họa.
  7Môi miệng người khôn ngoan rao truyền tri thức,
   Nhưng tâm trí kẻ ngu dại thì không như thế.
  8Tế lễ hy sinh của người gian ác lấy làm ghê tởm cho CHÚA;
   Nhưng lời cầu nguyện của người ngay thẳng là niềm vui của Ngài.
  9CHÚA ghê tởm đường lối kẻ ác,
   Nhưng Ngài yêu mến người theo đuổi sự công chính.
  10Kẻ từ bỏ chính lộ sẽ bị phạt nặng;
   Người ghét sự quở trách sẽ chết.
  11Âm Phủ và sự hủy diệt còn mở toang trước mặt CHÚA
   Huống gì lòng dạ loài người.
  12Kẻ nhạo báng không thích bị quở trách;
   Nó không muốn đến cùng người khôn ngoan.
  13Lòng vui tươi làm mặt mày hớn hở;
   Lòng buồn rầu, tinh thần suy sụp.
  14Lòng dạ sáng suốt tìm kiếm tri thức,
   Nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều ngu xuẩn.
  15Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn,
   Nhưng tấm lòng vui mừng dự tiệc luôn luôn.
  16Thà có ít của cải nhưng kính sợ CHÚA
   Hơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo.
  17Thà một bữa cơm rau nhưng có tình yêu thương
   Hơn là một con bò mập mà thù ghét cặp theo.
  18Kẻ nóng tính gây sự xung đột,
   Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã.
  19Con đường của kẻ lười biếng như bờ rào gai,
   Nhưng đường lối của người ngay thẳng như đường cái quan.
  20Đứa con khôn ngoan làm cha nó vui lòng,
   Nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.
  21Sự ngu xuẩn là niềm vui của kẻ thiếu tâm trí;
   Nhưng người sáng suốt bước đi ngay thẳng.
  22Kế hoạch không thành vì thiếu sự hướng dẫn;
   Nhưng nhờ nhiều người cố vấn nó sẽ thành công.
  23Miệng đối đáp giỏi là niềm vui cho một người
   Và lời nói hợp lúc tốt đẹp biết bao.
  24Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên
   Và tránh khỏi Âm phủ phía dưới.
  25CHÚA sẽ phá hủy nhà kẻ kiêu ngạo,
   Nhưng Ngài thiết lập một ranh giới cho người góa bụa.
  26Mưu kế ác là điều ghê tởm cho CHÚA
   Nhưng lời nói nhân hậu đẹp lòng Ngài.
  27Kẻ tham lợi phi nghĩa gây họa cho nhà mình;
   Nhưng người ghét của hối lộ sẽ sống.
  28Lòng người công chính cân nhắc lời đối đáp,
   Nhưng miệng kẻ ác tuôn ra lời độc địa.
  29CHÚA ở xa người gian ác,
   Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.
  30Con mắt sáng láng làm tấm lòng vui vẻ;
   Tin mừng làm xương cốt khỏe mạnh.
  31Người nào có tai lắng nghe lời quở trách của sự sống,
   Sẽ được ở giữa những người khôn ngoan.
  32Ai từ khước sự giáo huấn, khinh bỉ linh hồn mình,
   Nhưng người nghe lời quở trách được thêm sự hiểu biết.
  33Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,
   Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.