15

1Santoiq ta‑ỡi languat laham táq yỗn ŏ́c cutâu cỡt taiq; ma santoiq pacoan táq yỗn mứt cỡt cutâu lứq.
2Lieih cũai rangoaiq tĩeih atỡng táq yỗn hái dáng sa‑ữi ramứh cớp ễm ễ tamứng; ma bỗq cũai sacũl loai lưp-bưp moang santoiq bambar sâng.
3Yiang Sursĩ hữm nheq dũ ranáq; án tutuaiq nhêng níc máh ranáq cũai o cớp cũai tỡ o dốq táq.
4Santoiq languat laham cỡt samoât aluang yỗn bữn tamoong; ma santoiq nchếc ntáng táq yỗn mứt pahỡm cỡt a‑ĩ.
5Cũai sacũl saryễ santoiq mpoaq tĩeih atỡng; ma cũai rangoaiq noap ĩt cớp táq puai.
6Toâq túh coat, cũai loâi pứt pốih nheq mun chín tapín ralua; mŏ mun cũai tanoang o tỡ bữn cỡt pứt.
7Bỗq cũai rangoaiq tĩeih atỡng yỗn cũai dáng ngê; ma cũai sacũl tỡ bữn táq ngkíq.
8Toâq cũai o câu sễq, ki Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm; ma án kêt máh crơng chiau sang tễ cũai loâi.
9Yiang Sursĩ kêt ranáq cũai sâuq táq; ma án ayooq cũai táq ranáq pĩeiq.
10Cũai aléq ma táh rana tanoang o, ki án cóq roap tôt ntâng lứq; cũai aléq ma mumat santoiq catoaih atỡng, ki án lứq cuchĩt.
11Yiang Sursĩ dáng nheq dũ ranáq tâng ntốq cũai cuchĩt ỡt; hỡn tễ ki ễn, án dáng dũ ŏ́c mứt pahỡm cũai chanchớm.
12Cũai tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ, án tỡ ễq noau mơ án; cớp án tỡ ễq sarhống cớp cũai rangoaiq hỡn tễ án.
13Ŏ́c bũi táq yỗn moat múh poang langoah, ma ŏ́c ngua táq yỗn moat múh cỡt ngúc chưq.
14Cũai rangoaiq yoc lứq ễ rien; ma cũai sacũl nhơr-panhơr ễ táq níc yúh-yúh.
15Dũ rangái noau padâm cũai tỗiq bap lứq; ma cũai ca bữn mứt pahỡm bũi, án táq cu rangái yỗn cỡt bũi óh.
16Khaq cỡt cũai cadĩt ma yám noap Yiang Sursĩ, saláng cỡt cũai sốc bữn ma ramóh túh coat.
17Khaq cha bát bai tâng ntốq manoaq ayooq manoaq, saláng cha sâiq sĩaq tâng ntốq manoaq kêt manoaq.
18Cũai coâp nsóq táq yỗn cỡt ralỗih; ma cũai bữn mứt pahỡm laviei dững atoâq ŏ́c ien khễ.
19Cũai aloah tamóh ŏ́c túh coat sốt dỡi tamoong án; ma cũai tanoang tapứng têq viaq vớt tễ ŏ́c túh coat.
20Con rangoaiq táq yỗn mpoaq sâng bũi pahỡm; mŏ con sacũl sâng mumat loah mpiq án bữm.
21Cũai sacũl sâng bũi tâng ranáq sacũl án; ma cũai rangoaiq táq níc ranáq pĩeiq.
22Khân ŏ́q cũai sarhống, máh ngê noau aloŏh tỡ bữn cỡt khlữr ntrớu; ma khân bữn clứng cũai tĩeih atỡng, máh ngê aloŏh ki lứq pân cỡt.
23Cũai ta‑ỡi pĩeiq rana cớp pĩeiq ngư, cũai ki sâng ỡn chỡ lứq.
24Cũai rangoaiq pỡq rana chỗn chu ntốq tamoong, án têq viaq tễ rana pỡq sễng chu ntốq cuchĩt.
25Yiang Sursĩ ễ talốh dống cũai ca khễuq lôp yớu; ma án bán curiaq raloan cutễq cán cumai.
26Yiang Sursĩ kêt máh sarnớm cũai loâi chanchớm; ma án sâng bũi pahỡm tễ santoiq cũai bữn mứt bráh o.
27Cũai ễq chái cỡt sốc ma tỡ bữn táq pĩeiq rana, ki án dững atoâq ŏ́c túh coat pỡ dống sũ án; ma cũai aléq tỡ bữn roap práq noau aplũr sadal mứt pahỡm, án lứq ỡt cóng tamoong dũn.
28Cũai tanoang o chanchớm nhũang voai nŏ́q án ta‑ỡi; ma cũai loâi tamploâu ta‑ỡi moang santoiq sâuq sâng.
29Yiang Sursĩ ỡt yơng tễ cũai sâuq; ma án tamứng santoiq cũai tanoang o câu sễq.
30Moat múh poang o táq yỗn cũai sâng bũi, cớp sâng han tễ ranáq o táq yỗn mứt pahỡm ien khễ.
31Cũai aléq ma tamứng toâq noau catoaih atỡng, ki án cỡt cũai rangoaiq.
32Cũai aléq ma tỡ bữn noap santoiq noau catoaih atỡng, cũai ki tỡ bữn pasếq dỡi tamoong án bữm; ma cũai aléq noap ŏ́c noau catoaih atỡng, cũai ki cỡt rangoaiq achỗn.
33Khân cũai yám noap Yiang Sursĩ, ŏ́c ki la tabŏ́q rien yỗn cỡt rangoaiq; ống cũai asễng tỗ têq cỡt cũai noau yám noap.