6

Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt

  1Khốn cho những kẻ sống an cư trong Giê-ru-sa-lem,
   những kẻ cảm thấy bình yên trên núi Xa-ma-ri.
  Ngươi nghĩ mình là kẻ có chức trọng quyền cao
   của quốc gia hùng cường nhất trên thế giới;
  Dân Ít-ra-en đến cầu cạnh ngươi giúp đỡ,
  2Hãy đi nhìn thành Canh-nê,
   từ đó đi đến thành lớn Ha-mát;
   rồi đi xuống Gát của dân Phi-li-tin.
  Ngươi không khá hơn các nước đó đâu.
   Xứ ngươi cũng chẳng lớn hơn xứ chúng.
  3Ngươi trì hoãn ngày trừng phạt,
   nhưng rút ngắn lại cái ngày
  mà ngươi có thể làm hại kẻ khác.
  4Ngươi nằm trên giường cẩn ngà voi
   và duỗi người trên ghế dài mình.
  Ngươi ăn thịt chiên con mềm,
   và gia súc mập béo.
  5Ngươi sáng tác bài ca cho đờn cầm,
   và sử dụng nhạc khí như Đa-vít làm.
  6Ngươi uống rượu như hũ chìm,
   và dùng nước hoa thượng hạng.
  Nhưng ngươi không than khóc
   về cảnh điêu tàn của Ít-ra-en,
  7nên ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bị bắt làm tù binh.
   Các ngươi đang nằm duỗi dài trên ghế,
   nhưng thời kỳ thoải mái ấy của ngươi sẽ chấm dứt.
  8CHÚA là Thượng-Đế đã hứa điều đó,
   CHÚA Toàn Năng phán:
  “Ta ghét lòng kiêu căng của Ít-ra-en,
   ta ghê tởm những toà nhà kiên cố của chúng,
   nên ta sẽ để cho kẻ thù chiếm lấy thành
   và cướp bóc mọi thứ trong đó.
9Lúc đó chỉ sẽ còn có mười người sống sót trong một nhà, nhưng rồi cũng chết. 10Khi thân nhân đến lấy xác mang ra ngoài, người nầy sẽ gọi hỏi người kia, ‘Anh còn có xác chết nào nữa không?’
 Người kia sẽ đáp, ‘Không …’
 Rồi kẻ hỏi sẽ bảo, ‘Suỵt! Chúng ta không được nói đến danh CHÚA.’”
  11CHÚA truyền lệnh nầy;
   nhà cửa to lớn sẽ bị đổ nát,
  còn nhà nhỏ cũng tan tành.
  12Ngựa không phi trên tảng đá,
   cũng không ai dùng bò cày đá cục.
  Nhưng ngươi đã biến công bình ra thuốc độc;
   biến lẽ phải ra mật đắng.
  13Ngươi mừng rỡ vì thành Lô Đê-ba bị chiếm,
   và ngươi bảo, “Chúng ta đã lấy sức mình
   chiếm thành Cạc-na-im.”
  14CHÚA Toàn-Năng phán,
  “Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ mang đến
   một dân nghịch ngươi để tạo khổ sở
   cho dân ngươi từ Lê-bô Ha-Mát,
  ở miền Bắc cho đến thung lũng của Biển Chết ở miền Nam.”