16

Puo Asa Ớn Puo Ben-hadat Chuai

1Tâng cumo pái chít tapoât Asa cỡt puo cruang Yuda, Basa puo tỗp I-sarel toâq chíl tỗp Yuda, cớp táq viang khâm pỡ vil Rama dŏq catáng chíq rana mut loŏh cruang Yuda. 2Chơ Asa ĩt práq cớp yễng tễ ntốq noau dŏq tâng Dống Sang Toâr cớp tâng dống puo. Chơ án cơiq yỗn puo Ben-hadat cruang Si-ri pỡ vil Damac, cớp ớn atỡng án neq: 3“Sễq hái bar náq táq tếc parkhán parnơi, samoât mpoaq hái khoiq táq chơ. Práq cớp yễng nâi cỡt crơng mpon yỗn anhia. Sễq anhia táh máh ŏ́c anhia khoiq pruam cớp Basa la puo I-sarel, dŏq án arũiq loah máh tỗp poâl án tễ cruang hếq.”
4Ben-hadat pruam cớp santoiq Asa; chơ án ớn máh cũai sốt taniap tỗp tahan pỡq chíl máh vil I-chôn, Dan, Aben Mêm, cớp máh vil tâng cruang Nep-tali, la ntốq noau dŏq máh crơng sana. 5Toâq puo Basa sâng tễ ranáq nâi, án tỡ bữn táq noâng ntốq parnoâng tâng vil Rama; án táh nheq ranáq ki. 6Chơ puo Asa parỗm nheq tữh cũai chũop cruang Yuda, cớp ớn alới ngcỗi tamáu cớp aluang Basa thrũan táq tâng vil Rama dững nheq máh crơng nâi táq viang tâng vil Kê-ba cớp vil Mit-ba ễn.

Ha-nani La Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ

7Tâng trỗ ki, Ha-nani, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, pỡq ramóh puo Asa cớp pai neq: “Cỗ tian anhia poâng puo cruang Si-ri, ma tỡ bữn poâng Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, ngkíq yuaq máh tỗp tahan I-sarel bữn lúh vớt tễ talang atĩ anhia. 8Bo nhũang tỗp Ê-thia-bi cớp tỗp Li-bia bữn tahan sa‑ữi lứq, cớp bữn sễ aséh rachíl la sa‑ữi lứq tê. Ma cỗ nhơ anhia poâng Yiang Sursĩ, án khoiq yỗn anhia chíl riap tỗp alới. 9Yiang Sursĩ nhêng chũop nheq cutễq, dŏq apáh chớc bán rêng yỗn máh cũai tanoang tapứng chóq án. Ma tễ ranáq nâi, anhia khoiq táq ariang cũai sacũl. Ngkíq, noap tễ tangái nâi toau toâq chumát anhia bữn rachíl níc.”
10Santoiq nâi táq yỗn Asa sâng cutâu lứq chóq Ha-nani, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Ngkíq Asa cỗp án cớp clữong toâq sái-sô. Ma bo ki tê Asa mbỡiq radững túh máh cũai proai án.

Máh Ranáq Asa Táq

11Nheq tữh máh ranáq Asa puo cruang Yuda táq tễ dâu toau toâq parsốt khoiq noau chĩc dŏq nheq tâng pỡ saráq Máh Ranáq Puo Cruang Yuda Cớp Puo I-sarel Táq. 12Tâng cumo pái chít takêh Asa cỡt a‑ĩ ayững, chơ ŏ́c a‑ĩ ki cỡt hâp lứq tâng ayững án. Tam án a‑ĩ ngkíq, ma án tỡ bữn chuaq Yiang Sursĩ chuai, ma án chuaq máh cũai mo yỗn tahâu án. 13Tâng cumo pỗn chít la muoi tễ án cỡt puo, chơ án cuchĩt, 14cớp noau tứp án tâng ping tamáu côl ca án khoiq ớn noau tốc pỡ Vil Davĩt. Tỗp alới pasang tỗ án toâq siet phuom, cớp chóq dỡq ana tâng sac án, chơ tứp án. Chơ noau cứm ũih yỗn blữ rêng lứq dŏq tanúh án cuchĩt.