6

Nau Ntăm Ma Phung Oh Mon

1Ăn lĕ rngôch gŭ tâm dâng mâng mbăk jêng oh mon uănh ma phung kôranh khân păng khư ma lĕ nau yơk, gay ma bu mâu suai rak ma amoh Brah Ndu, jêh ri ma nau nti lah. 2Jêh ri tơlah phung chroh jêng kôranh khân păng, lơi ăn oh mon tâm rmot ma kôranh ôh dôl lah khân păng jêng phung oh nâu, ƀiălah ăn khân păng pah kan ma kôranh khân păng ueh lơn yorlah khân păng jêng phung chroh jêh ri phung bu rŏng, jêh ri joi nau ƀư ueh ma khân păng. Phung Kôranh Nơm Nti tih jêh ri nau rŏng ma nau ndrŏng. Nti jêh ri ntĭm nau nây ma khân păng.
3Tơlah du huê nti nau êng, jêh ri mâu dơn ôh nau ngơi kloh bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, jêh ri nau nti ăn bu blau yơk ma Brah Ndu. 4Păng bêng ma nau sưr jêh ri păng mâu blau jêh ri păng mâu gĭt du ntil ndơ ôh. Păng geh nuih n'hâm ji ma nau ôp dơm dam, jêh ri tâm rlăch tâm nau ngơi. Bơh nau nây luh nau kơnh, nau tâm djrel, nau nchơt, nau đing tih, 5jêh ri nau tâm rlăch bơh bunuyh geh nau mĭn tih mhĭk, mâu geh nau ngăn ôh, jêh ri mĭn ma nau yơk ma Brah Ndu ndrel jêng trong bu dơi sa prăk.
6N'hêl nanê̆ geh nau ndrŏng ngăn tâm nau yơk ma Brah Ndu ndrel ma nuih n'hâm maak. 7Yorlah he mâu geh djôt leo du ntil ndơ ôh ma neh ntu, jêh ri mâu lĕ he dơi sŏk. 8Tơlah he geh ndơ sông sa jêh ri bok ao, ma dŭm nây tŏng jêh ma he. 9Ƀiălah phung ŭch jêng ndrŏng tŭp tâm nau ndơm tâm dăk jêh ri tâm âk nau ŭch rluk jêh ri mhĭk. Nau nây nchâp bunuyh ma nau ƀư rai jêh ri ma nau roh. 10Yorlah nau rŏng ma prăk jêng reh ma lĕ rngôch nau mhĭk, jêh ri yor nau rŏng pô nây ƀaƀă nkhah du jêh bơh nau chroh jêh ri jao khân păng nơm ma âk nau rêh ni.

Nau Ntăm, Ma Y-Timôthê

11Bi may hơi bunuyh bơh Brah Ndu, dun lĕ nau nây, jêh ri tĭng joi nau sŏng, nau yơk ma Brah Ndu, nau chroh, nau rŏng, nau srôih, nau rah rơch. 12Tâm lơh hom nau tâm lơh ueh ma nau chroh, djôt nâp nau rêh n'ho ro. Ma nau nây Brah Ndu kuăl jêh may, jêh ri may mbơh ueh jêh ma nau may chroh ta năp bunuyh âk tăng. 13Gâp ntăm ma may ta năp Brah Ndu, nơm ăn nau rêh ma lĕ rngôch ndơ jêh ri ta năp Yêsu Krist, nơm mbơh ueh ta năp Pôns Pilat. 14Ăn may djôt prăp nau ntăm kloh ueh, jêh ri mâu geh nau bu dơi nduyh, kŏ tât nar Kôranh Brah he, Yêsu Krist. 15Păng mra tâm mpơl di rnôk păng, nơm ueh uĭn jêh ri knŏng păng Nơm Chiă Uănh, hđăch ma phung hđăch, jêh ri Kôranh Brah ma lĕ Kôranh Brah. 16Knŏng êng Păng yơh geh nau mâu blau khĭt, jêh ri gŭ tâm nau ang bu mâu dơi hăn êp, Nơm bunuyh mâu mâp saơ, mâu lĕ dơi saơ, ma Păng yơh nau yơk jêh ri nau brah n'ho ro. Amen. 17Ntăm hom ma phung ndrŏng rnôk aơ, lơi ăn khân păng jêng sưr jêh ri rnơm ma nau ndrŏng mâu nanê̆, ƀiălah rnơm ma Brah Ndu, Nơm ăn ma he ma nau rmeh ler ăp ntil ndơ dơi ƀư maak ma he. 18Ntăm ma khân păng ƀư nau ueh, jêng ndrŏng tâm kan ueh, geh nau lŏng jêh ri ŭch tâm pă ma bu. 19Pôri khân păng bun ma khân păng nơm ntur ueh prăp ma rnôk kăndơ̆, gay dơi sŏk nau rêh ngăn.
20Hơi Y-Timôthê, prăp hom nau bu jao jêh ma may. Dun ma nau nti dơm dam, ƀơ̆ ƀơch, jêh ri nau tâm rlăch bơh nau tih bu rnha nau gĭt rbăng. 21Geh ƀaƀă dơn jêh nau gĭt rbăng nây, ƀiălah chalơi jêh nau chroh. Ăn nau yô̆ gŭ ndrel ma may.